Parenteel van Derk Cornelis

I. Derk Cornelis, † Woltersum 14 april 1698, tr. 1e Woltersum 14 jan. 1655 Hendertjen Hendrijcks, † Woltersum 6 sept. 1666; tr. 2e Woltersum 25 aug. 1667 Geeske Frericks, † Woltersum 6 mei 1689.
Uit het eerste huwelijk:
1. Derks NN, levenloos kind, geb. Woltersum 14 juli 1655.
2. Teetje Derks, ged. Woltersum 18 jan. 1657, † ald. 14 maart 1670.
3. Hendrik Derks, volgt II.
4. Cornelijs Derks, ged. Woltersum 8 sept. 1661, † ald. 9 febr. 1680.
Uit het tweede huwelijk:
5. Maartjen Derks, ged. Woltersum 16 maart 1668.
6. Floris Derks, ged. Woltersum 13 okt. 1669, † ald. 15 febr. 1678.
7. Frerick Derks, ged. Woltersum 3 mei 1674, † ald. 8 juli 1674.
8. Hendertjen Derks, ged. Woltersum 3 mei 1674, † ald. 31 okt. 1674.
9. Frerick Derks, ged. Woltersum 7 maart 1679, † ald. 18 dec. 1680.

II. Hendrik Derks, ged. Woltersum 30 jan. 1659, dijacon = diaken, † Woltersum 12 maart 1723, tr. Woltersum 27 nov. 1681 Aafke Pauwels (Pouwels), geb. Loppersum 1660, † Woltersum 2 mei 1739.
Uit dit huwelijk:
1. Pauel Hendricks, geb. Wittewierum (Ten Post) 12 nov. 1682, † Woltersum 21 nov. 1682.
2. Cornelis Hendriks, volgt III.
3. Hendrikien Hendricks, geb. 11 juli 1686, † Woltersum 15 april 1687.
4. Paul Hendricks, ged. 18 jan. 1691, † 20 aug. 1691.
5. Derck Hendricks, ged. Woltersum 7 april 1695, † 1695.
6. Annije Hendricks, geb. Woltersum 1696, † ald. 4 febr. 1696.
7. Jan Hendricks, ged. Woltersum 6 febr. 1698.

III. Cornelis Hendriks, geb. Woltersum 14 nov. 1683, † ald. 6 maart 1750, tr. Zuidwolde 26 dec. 1714 Welmoet Roelofs, ged. Slochteren 23 nov. 1690, † Woltersum 17 dec. 1751.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick Cornelis, ged. Zuidwolde 4 dec. 1716, † Woltersum 10 febr. 1718.
2. Hendrik Cornelis, volgt IVa.
3. Aafke Cornelis, volgt IVb.
4. Aaltje(n) Cornelis, ged. Woltersum 5 maart 1721, † ald. 13 april 1752, tr. Woltersum 5 juni 1740 Gerrit Klaasses (Klasen).
5. Roelof (Roeleff) Cornelis, geb. Woltersum 15 okt. 1722, † ald. 24 maart 1725.
6. Pouwel Cornelis, volgt IVc.
7. Gebke Cornelis, geb. Woltersum 17 aug. 1726, † ald. 7 febr. 1731.
8. Hinderktijn Cornelis, geb. Woltersum 18 april 1730, † ald. 2 okt. 1730.

IVa. Hendrik Cornelis (Gelderloos), ged. Woltersum 1 mei 1718, Arbeider, † Schildwolde, begr. Schildwolde, tr. 1e Woltersum 27 nov. 1740 Geertruida Jurjens, geb. Schildwolde 2 maart 1708, † Woltersum 1749; tr. 2e Schildwolde 15 febr. 1750 Aafke (Aefke) Jans (Gelderloos), geb. Siddeburen 7 juli 1727, † Schildwolde 1767.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kornelis Hendriks, volgt Va.
2. Jurjen Hendriks, ged. Schildwolde 22 dec. 1743.
3. Derkijn Hendriks, ged. Schildwolde 3 april 1746.
4. Gepke Hendriks, ged. Schildwolde 12 jan. 1749.
Uit het tweede huwelijk:
5. Willemtje Hendriks, volgt Vb.
6. Jan Hendriks (Gelderloos), ged. Schildwolde 20 april 1754.
7. Aucke Hendriks (Gelderloos), ged. Schildwolde 25 juni 1756.
8. Pouwel Hendriks, volgt Vc.
9. Klaas Hendriks, volgt Vd.
10. Cornelis Hendriks, volgt Ve.

Va. Kornelis Hendriks (Gelderloos), ged. Schildwolde 10 dec. 1741,, † Schildwolde 28 okt. 1808, tr. 1e 18 nov. 1770 Grietje Jacobs, geb. 1750, † Woltersum, wed. van Klaas Jans; tr. 2e 4 juni 1786 Jantje Klaassens (Klasen) van der Veen, geb. Harkstede 1759,, † Schildwolde 12 nov. 1826.
Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruid Gelderloos, geb. Schildwolde 9 mei 1771.
2. Grietje Kornelis, geb. Hellum 3 jan. 1773, † ald. 1 nov. 1852, tr. Hellum 8 juni 1800 Eltje Jans Roelfsema.
3. Jacob Kornelis, geb. Schildwolde 9 april 1775.
4. Hendrik Kornelis, geb. Schildwolde 2 febr. 1777, † 16 juni 1810.
5. Jan Kornelis, geb. Schildwolde 17 mei 1778.
Uit het tweede huwelijk:
6. Hendrik Kornelis, volgt VIa.
7. Trientje Gelderloos, geb. Schildwolde 4 dec. 1788, † Slochteren 6 jan. 1875, tr. Slochteren 18 sept. 1813 Jacob Jans Groeneveld, geb. Groningen 1796, Timmerman, † Slochteren 12 april 1873.
8. Klaas Kornelis, volgt VIb.
9. Derk Kornelis, volgt VIc.

VIa. Hendrik Kornelis Gelderloos, geb. Schildwolde 16 jan. 1787, Molenmaker, † Appingedam 14 nov. 1846, tr. Appingedam 28 april 1814 Grietje Jaspers Noordhof, geb. Marsum 15 febr. 1789, † Appingedam 5 dec. 1840.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hendrikus, volgt VIIa.
2. Johannes Hendriks, volgt VIIb.
3. Levenloze zoon, geb. Appingedam 15 dec. 1818.
4. Jantje Hendriks Gelderloos, geb. Appingedam 3 april 1820, † ald. 20 juli 1826.
5. Klaas Hendriks, volgt VIIc.
6. Elizabeth Hendriks Gelderloos, geb. Appingedam 23 jan. 1825, † ald. 6 mei 1911, tr. Appingedam 6 maart 1852 Alvert Laurens Drijfhamer, geb. Siddeburen 27 juli 1815, † Appingedam 29 okt. 1895.
7. Jurrien Jacobs, volgt VIId.
8. Hendrikus Hendriks Gelderloos, geb. Appingedam 14 juni 1833, † ald. 5 sept. 1838.

VIIa. Cornelis Hendrikus Gelderloos, geb. Appingedam 24 nov. 1814, Verwer, † ’t Zandt 21 nov. 1895, tr. Middelstum 4 juli 1843 Heina Derks Swieters, geb. Middelstum 4 juli 1818, † ’t Zandt 18 juni 1896.
Uit dit huwelijk:
1. Trijntje Gelderloos, geb. ’t Zandt 15 mei 1844, † Groningen 24 maart 1923, tr. Middelstum 26 mei 1877 Beene van der Klok, geb. Garsthuizen 23 nov. 1845, † Groningen 17 nov. 1920.
2. Grietje Gelderloos, geb. ’t Zandt 22 april 1846, † Uithuizen 29 april 1865.
3. Hinderikus, volgt VIIIa.
4. Allert Gelderloos, geb. ’t Zandt 5 jan. 1851, † 19 aug. 1852.
5. Ellesina Gelderloos, geb. ’t Zandt 23 maart 1853, † Groningen 16 febr. 1939.
6. Kind, geb. ’t Zandt 27 mei 1855, † ald. 27 mei 1855.
7. Lammerdina Gelderloos, geb. ’t Zandt 15 nov. 1856, † ald. 20 okt. 1860.
8. Lammerdina Gelderloos, geb. ’t Zandt 13 juli 1862, † ald. 7 jan. 1885.

VIIIa. Hinderikus Gelderloos, geb. ’t Zandt 26 nov. 1848, Huisverver, † ’t Zandt 29 sept. 1935, tr. Midwolda 7 mei 1886 Clasina Neuyen, geb. Hornhuizen 9 sept. 1855, † ’t Zandt 25 nov. 1944.
Uit dit huwelijk:
1. Jantina Rensina Gelderloos, geb. ’t Zandt 23 maart 1887, Dienstbode, † ’t Zandt 16 aug. 1968, tr. Teije Koning, geb. Meeden 15 jan. 1878, † ’t Zandt 14 sept. 1953.
2. Cornelia Lammerdina Gelderloos, geb. ’t Zandt 28 mei 1889, † Haren, tr. Groningen 25 febr. 1916 Menne Albert Bouman, geb. Groningen 15 okt. 1891, † ald. 23 okt. 1943.
3. Trijntje Gelderloos, geb. ’t Zandt 3 aug. 1891, † ald. 15 juni 1972, tr. Midwolda 3 sept. 1925 Menno Rosenboom, geb. Westerlee 2 febr. 1888.
4. Claas Hendrik, volgt IXa.
5. Clasina Maria Gelderloos, geb. ’t Zandt 23 jan. 1896, † ald. 22 juli 1986, tr. 24 juni 1926 Pieter Koning, geb. Siddeburen 9 dec. 1890, † 15 sept. 1972.

IXa. Claas Hendrik Gelderloos, geb. ’t Zandt 12 sept. 1893, Winkelier in sigaren, † Groningen 26 juni 1957, begr. Uithuizen 29 juni 1957, tr. Wildervank 24 juni 1926 Katharina Lestestuiver, geb. Stadskanaal 20 dec. 1896, Wijkverpleegster, † Uithuizen 29 mei 1983.
Uit dit huwelijk:
1. Hinderikus Claas, volgt Xa.
2. Bernard Gelderloos, geb. Uithuizen 25 jan. 1929, † ald. 16 okt. 1938.
3. Clasina Gelderloos, geb. Uithuizen 30 nov. 1932, tr. Nieuw-Amsterdam 22 nov. 1960 Willem Visscher, geb. Nieuw Amsterdam 25 dec. 1933, Predikant.
4. Grietje Gelderloos, geb. Uithuizen 27 okt. 1936, tr. Uithuizen 4 nov. 1958 Jan Jacob Nanninga, geb. Loppersum 19 mei 1933, † Meppel 8 nov. 1995.

Xa. Hinderikus Claas Gelderloos, geb. Uithuizen 8 dec. 1926, Ingenieur, † Abcoude 12 juli 1999, tr. Uithuizen 20 juli 1954 Trijntje Norden, geb. Zandeweer 17 febr. 1932, † Abcoude 13 febr. 2009.
Uit dit huwelijk:
1. Hillegiena Katharina Gelderloos, geb. Utrecht 5 dec. 1957, † Zaandam 25 nov. 2011, gecrem. Zaanstad 1 dec. 2011, tr. Ronald Chardet.
2. Kolina Marcella Gelderloos, geb. Utrecht 12 mei 1960, tr. Johan Koggink.
3. Tertia Nicolette Gelderloos, geb. Utrecht 12 juli 1964, tr. Franciskus Petrus Jacobus Johannes van der Voort.

VIIb. Johannes Hendriks Gelderloos, geb. Appingedam 22 okt. 1816, Timmerman, † Uithuizermeeden 24 dec. 1864, tr. Uithuizermeeden 23 okt. 1847 Elizabeth (Lijzabet, Lizabet) Frederiks (Freerks) Dijkstra, geb. Uithuizermeeden 21 juni 1824, † Oude Schip 17 aug. 1907.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik, volgt VIIIb.
2. Grietje Johanna Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 6 maart 1850, † Uithuizen 11 juli 1923, tr. Uithuizermeeden 9 okt. 1875 Meindert Eisses Buurman, geb. Uithuizermeeden 17 jan. 1845, † Uithuizen 15 april 1927.
3. Hinderikus, volgt VIIIc.
4. Albertje Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 17 nov. 1853, † OudeSchip 14 juni 1939, begr. Oosteinde (Gr.), tr. 11 dec. 1878 Gerrit Klasens Pieterman, geb. Uithuizermeeden 26 juni 1854, Dagloner, † Uithuizermeeden 25 april 1944.
5. Aafke Elizabeth Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 1 juni 1856, † ald. 4 febr. 1890, tr. Uithuizermeeden 11 dec. 1878 Jacob Thomas Dam, geb. Uithuizermeeden 4 april 1854, Dagloner, † Oude Schip 4 sept. 1930.
6. Cornelis Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 25 okt. 1860, † ald. 27 aug. 1874.
7. Cornelia Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 14 okt. 1862, † Bierum 12 nov. 1930, tr. Uithuizermeeden 13 nov. 1885 Henderikus van Heuvelen, geb. Farnsum 11 febr. 1859, Boerenknecht, † Bierum 15 juni 1944.

VIIIb. Frederik Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 14 juli 1848, Timmerman, † OudeSchip 23 juli 1918, begr. Oosteinde (Gr.) 29 juli 1918, tr. Uithuizermeeden 2 mei 1883 Trijntje Pieterman, geb. Uithuizermeeden 8 aug. 1862, † ’t Zand 26 nov. 1924.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 27 febr. 1884, † ’t Zandt 4 juni 1976, tr. ’t Zandt 15 juni 1912 Harm Kalk, geb. Zijldijk 17 juli 1885, † ’t Zandt 30 jan. 1969.
2. Jantje Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 13 febr. 1887, † Peize 20 jan. 1973, begr. Nieuw-Roden 24 jan. 1973, tr. Uithuizen 22 mei 1915 Lambertus Nanninga, geb. Uithuizen 4 juni 1883, † 23 april 1953, begr. Nieuw-Roden.

VIIIc. Hinderikus Gelderloos, geb. Uithuizermeeden 28 sept. 1851, † Michigan 22 aug. 1928, tr. Muskegon 28 febr. 1882 Cornelia Dijkema, geb. 6 okt. 1859, † Muskegon 18 sept. 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Gelderloos, geb. Michigan 28 juli 1883, † 22 aug. 1946, tr. Nick van der Molen, geb. 20 okt. 1883, † 4 maart 1942.
2. Jan Gelderloos, geb. 14 sept. 1885, † Muskegon 28 april 1887.
3. Johannes Gelderloos, geb. 14 sept. 1885, † 14 sept. 1885.
4. John (Jan), volgt IXb.
5. Jane Gelderloos, geb. Muskegon 7 april 1890, † ald. 31 dec. 1975.
6. Johannes (Joe) Gelderloos, geb. 25 okt. 1893, † 2 okt. 1960, tr. Elizabeth Noorman, geb. 30 okt. 1889, † 27 febr. 1967.
7. Clara Gelderloos, geb. Muskegon 5 maart 1898, † Spring Lake 22 jan. 1989, tr. Muskegon 11 juni 1925 Sijbrand Olthof, geb. Michigan 6 juli 1894, † 1 maart 1982.

IXb. John (Jan) Gelderloos, geb. Muskegon 9 dec. 1887, † Michigan 21 juni 1967, tr. 10 maart 1910 Cora Doorn, geb. Muskegon 17 dec. 1887, † ald. 10 sept. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Gelderloos, geb. 2 maart 1915, † 24 maart 1998, tr. Muskegon 9 sept. 1936 Jacob DeYoung, geb. Muskegon 1 juni 1915, † Holland (MI) 23 dec. 2002.
2. Gerald Henry, volgt Xb.
3. Kind, geb. Muskegon 1920, † ald. 1921.
4. Henry John Gelderloos, geb. 18 mei 1922, † 19 juli 1933.
5. Kind, geb. Muskegon 1923, † ald. 1923.
6. Raymond Eugene, volgt Xc.

Xb. Gerald Henry Gelderloos, geb. 27 aug. 1918, † Jennison (MI) 15 febr. 1992, tr. Muskegon Heights 19 mei 1950 Jessie Rientstra, geb. Patterson 24 juni 1919.
Uit dit huwelijk:
1. Judith Ann Gelderloos, geb. Muskegon Heights 3 juli 1953, tr. 11 aug. 1978 Douglas Elders, geb. Zeeland Michigan 15 febr. 1954.
2. Sharon Lynn Gelderloos, geb. Muskegon 26 april 1956, tr. Jennison (MI) 14 april 1978 Randal Joe Ferris, geb. Ludington 21 jan. 1955.

Xc. Raymond Eugene Gelderloos, geb. Muskegon 18 maart 1926, † Grand Rapids (MI) 10 juli 2008, tr. Muskegon 11 mei 1949 Marilyn Jane Hoff, geb. Muskegon 31 maart 1930, † Grand Rapids (MI) 24 sept. 2006.
Uit dit huwelijk:
1. Maralee Sue Gelderloos, geb. Muskegon 5 juni 1952, tr. 1e 1977 Randall Bryan Gorter, geb. Lincoln 13 sept. 1955, † El Paso 11 okt. 1986; tr. 2e 27 maart 1988 Robert W. Reu, geb. 1946.
2. Mark Raymond, volgt XIa.
3. Randal Jon, volgt XIb.

XIa. Mark Raymond Gelderloos, geb. Muskegon 24 maart 1955, tr. 6 mei 1974 Patricia Kunz, geb. 19 mei (jaar onb.) .
Uit dit huwelijk:
1. Jason Mark, volgt XIIa.
2. Laura Jo, volgt XIIb.

XIIa. Jason Mark Gelderloos, geb. 23 mei 1978, tr. juni 2009 Marta Solmes.
Uit dit huwelijk:
Joel Matthew Gelderloos, geb. 23 juli 2010.

XIIb. Laura Jo Gelderloos, geb. 22 nov. 1980, tr. juli 2006 Timothy Paauw.
Uit dit huwelijk:
1. Kathryn Grace Paauw, geb. 17 juni 2010.
2. Nolan Paauw, geb. 17 juni 2010.

XIb. Randal Jon Gelderloos, geb. Muskegon 20 aug. 1960, tr. Kent (Mich.) 1982 Debra Lynn Buiter, geb. 18 jan. 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Miranda Lynn Gelderloos, geb. 27 maart 1985.
2. Jonathan Randal Gelderloos, geb. 13 jan. 1989.
3. Joshua Raymond Gelderloos, geb. 1 juli 1992.
4. Nicholas Daron Gelderloos, geb. 5 dec. 1994.

VIIc. Klaas Hendriks Gelderloos, geb. Appingedam 12 nov. 1822, Kleermaker, † Stedum 7 maart 1877, tr. Lellens 13 juli 1848 Johanna Hendrika van der Horst, geb. Winsum 28 juni 1825, Wollennaaister, † Stedum 31 juli 1884.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Klaas, volgt VIIId.
2. Grietje Gelderloos, geb. Stedum 20 okt. 1851, † ald. 6 april 1863.
3. Johannes, volgt VIIIe.
4. Janna Gelderloos, geb. Stedum 13 nov. 1856, † ald. 5 okt. 1859.
5. Elizabeth Gelderloos, geb. Stedum 27 maart 1859, † Muskegon 8 jan. 1892.
6. Janna Gelderloos, geb. Stedum 11 sept. 1861, † 2 maart 1927, tr. Klaas Ritzema.
7. Jurjen Gelderloos, geb. Stedum 26 okt. 1863, † ald. 25 juli 1865.
8. Grietje Gelderloos, geb. Stedum 7 maart 1866, † 26 juni 1909.
9. Hillechien Gelderloos, geb. Stedum 23 dec. 1868, † ald. 31 mei 1875.

VIIId. Hendrikus Klaas Gelderloos, geb. Stedum 22 okt. 1849, Boerenknecht, † Muskegon 27 aug. 1933, tr. 1e Stedum 28 dec. 1877 Geertje Jans van der Leeuw, geb. Uithuizen 16 jan. 1852, Dienstmeid, † Stedum 6 jan. 1882; tr. 2e Stedum 31 maart 1883 Johanna de Boer, geb. Stedum 27 april 1859, † Muskegon 10 nov. 1940.
Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas (Hendrikus), volgt IXc.
Uit het tweede huwelijk:
2. Johanna Gelderloos, geb. Stedum 14 maart 1884, † SS Wet Scholten 14 mei 1884.
3. Johanna Hendrika H. Gelderloos, geb. Muskegon 13 febr. 1889, Naaister, † Muskegon 8 juni 1934.
4. Franciskus H., volgt IXd.

IXc. Klaas (Hendrikus) Gelderloos, geb. Stedum 21 dec. 1878, Predikant, † Grand Rapids (MI) 19 juni 1929, tr. Fremont (MI) 14 juni 1910 Ottolena Wilhelmina de Vos, geb. New Era (MI) 13 sept. 1889, † Artesia (Canada) 16 nov. 1984.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Gertrude Gelderloos, geb. Bishop (MI) 26 juli 1911, tr. 1e 3 juli 1934 Arnold Tate, † 14 juni 1940; tr. 2e 26 mei 1945 Frank Clippert, geb. 12 juni 1913, † 9 nov. 1982.
2. Edward W., volgt Xd.
3. HenriŽtta O. Gelderloos, geb. Nobleford Alta (Can.) 29 maart 1918, tr. 27 sept. 1946 Fred J. Peuler, geb. 7 april 1914, † 15 febr. 1985.
4. Ottenia P. Gelderloos, geb. Nobleford Alta (Can.) 22 nov. 1920, † Inyo (Cal.) 8 jan. 1996, tr. 16 febr. 1946 Floyd Davis, geb. 1 mei 1920.
5. Gertrude G. Gelderloos, geb. Shepherd (MI) 26 febr. 1922, tr. 1953 (echtsch. uitgespr. 1977) Antonie II van der Baan, geb. 13 sept. 1921.
6. Claudia W. Gelderloos, geb. Holland (MI) 10 juni 1929, tr. 4 mei 1951 Arthur Dijkstra, geb. 7 nov. 1926.

Xd. Edward W. Gelderloos, geb. Oak Harbor (WA) 25 mei 1913, † Lynden 22 maart 2000, tr. 24 aug. 1950 Grace Koster, geb. 12 dec. 1919.
Uit dit huwelijk:
1. Colleen J. Gelderloos, geb. 24 jan. 1952, tr. Santa Clara 21 sept. 1985 Davis P. Rooks, geb. 1957.
2. Claudia J. Gelderloos, geb. 1 maart 1953, tr. Santa Cruz 1 juli 1978 Scot Vogel, geb. 20 nov. 1955.
3. Mary Eileen Gelderloos, geb. 7 nov. 1956, tr. Wayne Stowell.

IXd. Franciskus H. Gelderloos, geb. Muskegon 12 jan. 1897, † ald. 22 mei 1967, tr. 1e New Era (MI) 30 maart 1918 Jennie de Vries, geb. New Era (MI) 21 april 1894, † 20 febr. 1919; tr. 2e Muskegon 27 aug. 1919 Katharina Agnes Pranger, geb. New Era (MI) 15 mei 1900, † Muskegon 27 sept. 1972.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus F. Gelderloos, geb. Muskegon 24 nov. 1918, † ald. 20 sept. 2004, tr. Muskegon 14 febr. 1942 Katharina A. Medendorp, geb. Muskegon 23 okt. 1919, † ald. 22 nov. 2008.
Uit het tweede huwelijk:
2. Francis Lavern, volgt Xe.
3. Gertrude Gelderloos, geb. 28 maart 1922, † Muskegon 2 okt. 2008, tr. 11 april 1942 Frank Irving Beckstrom, geb. Muskegon 24 juli 1910, † ald. 16 aug. 1984.
4. Kathleen Gelderloos, geb. 19 jan. 1932, † Muskegon 17 okt. 1989, tr. 16 juli 1955 Gordon Wilder, geb. Muskegon 9 febr. 1929, † ald. 6 juli 2005.

Xe. Francis Lavern Gelderloos, geb. 19 aug. 1920, † 12 aug. 1967, tr. 19 aug. 1941 Virginia Bernice Geeting, geb. Wallin 17 okt. 1922, † Muskegon 21 okt. 2008.
Uit dit huwelijk:
1. Richard Lee, volgt XIc.
2. Delane Joy Gelderloos, geb. 9 sept. 1943, tr. 1e 18 nov. 1961 Glenn Pinney, geb. Winter Haven; tr. 2e 30 dec. 1999 David Hopkins; tr. 3e 31 dec. 1999 Larry Muckey.
3. Robert Milo, volgt XId.
4. Bruce Nicholas, volgt XIe.
5. Kathleen Susan Gelderloos, geb. Muskegon 26 nov. 1949, tr. 13 april 1973 Neil Thomas Duell, geb. 30 sept. 1952.
6. Jacolyn Ruth Gelderloos, geb. Muskegon 15 april 1951, tr. 21 maart 1970 Bruce Edwin Newville, geb. 14 aug. 1951.
7. Brian Lavern, volgt XIf.
8. David Alan, volgt XIg.
9. Mark Leslie, volgt XIh.
10. Timothy Wayne, volgt XIi.

XIc. Richard Lee Gelderloos, geb. Muskegon 1 okt. 1942, tr. 11 dec. 1965 Nancy Gaye Reid, geb. 14 juni 1945.
Uit dit huwelijk:
1. Deanna Lynn Gelderloos, geb. 4 okt. 1966.
2. Richard Alan Gelderloos, geb. 4 dec. 1969, tr. Lynn A. Rademaker.

XId. Robert Milo Gelderloos, geb. 7 april 1946, tr. 1e 16 juli 1965 Maurine McGormick, geb. 30 maart 1948; tr. 2e 26 juni 1971 Sharon Mae Maitland, geb. 30 maart 1948.
Uit het eerste huwelijk:
1. Robert Lee Gelderloos, geb. 31 jan. 1966.
Uit het tweede huwelijk:
2. Melody Mae Maitland, geb. 8 juli 1969.

XIe. Bruce Nicholas Gelderloos, geb. Muskegon 3 sept. 1948, tr. 1e 7 juni 1967 (door echtsch. ontbonden 22 mei 1972) Brenda M. Caywood, geb. Cedar Springs 7 aug. 1950; tr. 2e Muskegon 14 okt. 1972 Barbara Jean Cunningham, geb. Muskegon 10 maart 1952, † ald. 25 jan. 2009.
Uit het eerste huwelijk:
1. Angela Lynn Gelderloos, geb. Muskegon 10 dec. 1967, tr. 2 maart 1986 Daniel Gallegos.
Uit het tweede huwelijk:
2. Michelle Marie Gelderloos, geb. Muskegon 14 okt. 1978, tr. 1 okt. 2005 Chad Nicolas Sonksen, geb. Grand Rapids (MI) 12 febr. 1980.
3. Nathan Alan, volgt XIIc.
4. Sarah Kay Gelderloos, geb. Muskegon 29 juli 1985.
5. Renee Nichole Gelderloos, geb. Muskegon 19 febr. 1987.
6. Matthew Wayne Gelderloos, geb. Muskegon 3 juni 1989.

XIIc. Nathan Alan Gelderloos, geb. Muskegon 16 nov. 1982, tr. Amanda Kelly.
Uit dit huwelijk:
Kayden Rylee Gelderloos, geb. Muskegon 17 okt. 2008.

XIf. Brian Lavern Gelderloos, geb. 31 aug. 1956, tr. Cynthia Jeannette Schiltz, geb. Muskegon 18 sept. 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Remy Briane Gelderloos, geb. 7 sept. 1996.
2. Kelsy Ann Gelderloos, geb. Muskegon 12 febr. 2003.

XIg. David Alan Gelderloos, geb. 29 aug. 1958, tr. 1e 29 sept. 1978 Debra Lee Angelaire; tr. 2e 30 dec. 1999 N.N. Shuling; tr. 3e 31 dec. 1999 N.N. Toni.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jeffrey Alan Gelderloos, geb. 23 dec. 1979, † 25 okt. 1980.
2. Linsey Lee Gelderloos, geb. 4 juli 1982.
3. Justin Alan Gelderloos, geb. 4 nov. 1985.
Uit het tweede huwelijk:
4. Carly Gelderloos.
Uit het derde huwelijk:
5. Christopher Gelderloos, geb. Hawaii.
6. Lana Gelderloos, geb. Hawaii.

XIh. Mark Leslie Gelderloos, geb. 25 juli 1961, tr. Annette.
Uit dit huwelijk:
Noah Gelderloos, geb. 24 febr. 1996.

XIi. Timothy Wayne Gelderloos, geb. Muskegon 9 jan. 1965, tr. Lisa.
Uit dit huwelijk:
1. Alexander Gelderloos, geb. 27 febr. 1998.
2. Jera Gelderloos, geb. 31 dec. 1999.

VIIIe. Johannes Gelderloos, geb. Stedum 13 mei 1854, Dagloner, † 20 febr. 1939, tr. Muskegon 28 juni 1884 Margaretha de Boer, geb. mei 1864, † Muskegon 16 mei 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Berendina Gelderloos, geb. nov. 1885, tr. Ralph?.
2. Franciskus John, volgt IXe.
3. Johanna Gelderloos, geb. Muskegon 1900, † 1970, tr. John van der Wall.
4. Claude J. Gelderloos, geb. Michigan 8 jan. 1902, † Spring Lake 13 okt. 1980, tr. 1970 Zula Glover Midkiff, geb. Marion County 27 febr. 1906, † Spring Lake 14 okt. 1980.
5. Jenny H. Gelderloos, geb. Michigan 1905.

IXe. Franciskus John Gelderloos, geb. 18 dec. 1898, † Muskegon 9 sept. 1976, tr. Muskegon 1920 Cora Batten, geb. Muskegon 1899.
Uit dit huwelijk:
1. Margaret Gelderloos, geb. 1923, tr. Z. Kolar.
2. Ellen Gelderloos, geb. 1923, † 3 juli 2004, tr. 18 sept. 1943 Max Branstrom.
3. Bertha Gelderloos, geb. Muskegon 1924.
4. HenriŽtta Gelderloos, geb. Muskegon 31 okt. 1925, † ald. 14 april 2000, tr. Robert Tom Bell, geb. Muskegon 6 mei 1924, † ald. 25 nov. 1979.
5. Johanna Gelderloos, geb. Muskegon 1927.
6. Francis Gelderloos, geb. Muskegon 1929.
7. Johannes, volgt Xf.

Xf. Johannes Gelderloos, geb. Muskegon 20 juni 1930, † ald. 10 febr. 2002, tr. Sally Schad, geb. 26 juli 1945.
Uit dit huwelijk:
1. Mary Ann Gelderloos, geb. Muskegon 11 april 1976.
2. Suzanne Marie Gelderloos, geb. Muskegon 8 juni 1977, tr. Reginald.

VIId. Jurrien Jacobs Gelderloos, geb. Appingedam 21 mei 1828, Grofsmid, † Holland (MI) 19 jan. 1895, tr. Eenrum 14 april 1860 Hiltje Buikema, geb. Westernieland 20 okt. 1833, † Holland (MI) 15 sept. 1872.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje (Alice) Gelderloos, geb. Leens 17 april 1862, † Overiesel (MI) 7 juli 1948, tr. Holland (MI) 25 okt. 1881 Hendrik Jan ten Brink, geb. Gramsbergen 14 jan. 1856, † Overiesel (MI) 1 maart 1934.
2. Grietje (Maggie) Gelderloos, geb. Leens 23 dec. 1863, † 28 febr. 1940, tr. Pieter Hoeksema, geb. 9 juni 1867, † 21 april 1951.
3. Auwktje (Effie) Gelderloos, geb. Leens 29 aug. 1866, † 16 aug. 1950, tr. Jacob Hoeksema, geb. 16 mei 1870, † 18 mei 1955.
4. Henderika Gelderloos, geb. Leens 11 dec. 1868, † 1872.
5. Rembertus Gelderloos, geb. Leens 13 dec. 1870, † 12 jan. 1872.
6. Hilbert, volgt VIIIf.

VIIIf. Hilbert Gelderloos, geb. Holland (MI) 15 sept. 1872, † Michigan 15 april 1925, tr. East Holland (MI) 22 maart 1905 Mini Huisjen, geb. Michigan 31 okt. 1876, † Grand Rapids (MI) 10 dec. 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Harold James Sr., volgt IXf.
2. Alfred Glenn, volgt IXg.

IXf. Harold James Sr. Gelderloos, geb. Allendale (MI) 2 april 1908, † East Grand Rapids (MI) 10 juni 1985, tr. Grand Rapids (MI) 4 okt. 1932 Kathryn Jeannette Barendsen, geb. Grand Rapids (MI) 29 nov. 1909, † 8 jan. 2011.
Uit dit huwelijk:
1. Frances Mae Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 27 dec. 1936, tr. Grand Rapids (MI) 28 jan. 1958 Roger Allen Rosema, geb. Grand Haven 23 nov. 1934.
2. Harold James Jr., volgt Xg.
3. Glenn Jerald, volgt Xh.

Xg. Harold James Jr. Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 5 maart 1942, tr. 1e Grand Rapids (MI) 17 aug. 1962 Mary Jane Snippe, geb. Grand Rapids (MI) 27 maart 1942, † Muskegon 28 maart 1995; tr. 2e Grand Haven 27 nov. 1997 Janice Esther Huizinga, geb. Grand Rapids (MI) 20 april 1948.
Uit het eerste huwelijk:
1. Carl James, volgt XIj.
2. Norma Jean Gelderloos, geb. Muskegon 13 okt. 1970, tr. Grand Rapids (MI) 6 juni 1997 Paul William van Tol, geb. Van Plateau State (Nigeria) 20 juni 1972.

XIj. Carl James Gelderloos, geb. Kalamazoo (MI) 19 mei 1967, tr. Alma 30 juni 1990 Julie Ann Smith, geb. Lansing (MI) 30 nov. 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Benjamin James Gelderloos, geb. Redondo Beach, Los Angeles (CA) 25 dec. 1998.
2. Keith Jacob Gelderloos, geb. Boulder (Col.) 10 juli 2002.

Xh. Glenn Jerald Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 24 okt. 1947, tr. Grand Rapids (MI) 17 juli 1970 Nancy Lynn Naglekirk, geb. Grand Rapids (MI) 6 juni 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Kristina Kay Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 14 mei 1976, tr. Grand Rapids (MI) 29 dec. 2001 Troy Speidel, geb. Grand Rapids (MI) 20 mei 1969.
2. Laura Lynn Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 27 nov. 1979.

IXg. Alfred Glenn Gelderloos, geb. Allendale (MI) 19 maart 1913, † Holland (MI) 29 mei 2003, tr. 1e Grand Rapids (MI) 16 juni 1936 Mamie Wessels, geb. Grand Rapids (MI) 12 febr. 1914, † East Grand Rapids (MI) 17 sept. 1978; tr. 2e 25 aug. 1979 Geraldine Bandstra, geb. 20 juli 1921.
Uit het eerste huwelijk:
1. Orin Glenn, volgt Xi.
2. Karen Ruth Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 23 maart 1941, tr. Grand Rapids (MI) 26 dec. 1964 Merle Hoekstra, geb. Hoekstra Faarm (SD) 24 okt. 1939.
3. Mark Irwin, volgt Xj.
4. Calvin Jay, volgt Xk.
5. Duane Richard, volgt X-l.

Xi. Orin Glenn Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 28 juni 1939, tr. Grand Rapids (MI) 8 juni 1960 Charlette Snoeyink, geb. 18 aug. 1938.
Uit dit huwelijk:
1. David Glenn, volgt XIk.
2. Allen Benjamin, volgt XI-l.

XIk. David Glenn Gelderloos, geb. Muskegon 3 sept. 1962, tr. 1e Grand Rapids (MI) 7 jan. 1984 (echtsch. ingeschr. 6 febr. 1997) Sue Ann Visser, geb. 27 mei 1961; tr. 2e Boulder (Col.) 5 febr. 2000 Elizabeth Dawn Amato, geb. 27 april 1959.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lucy Ann Gelderloos, geb. Boulder (Col.) 9 jan. 1987.
2. Bernd Jon Gelderloos, geb. Boulder (Col.) 2 jan. 1992.

XI-l. Allen Benjamin Gelderloos, geb. Muskegon 8 jan. 1966, tr. Silver Spring (MA) 23 sept. 1989 Mary Katherine Larson, geb. 7 okt. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Nathan Allen Gelderloos, geb. Newport News (Virg.) 7 jan. 1991.
2. Andrew Ross Gelderloos, geb. Newport News (Virg.) 24 juni 1992.
3. Kathryn Anna Gelderloos, geb. Dearborn (Mich.) 3 maart 1995.
4. Robin Lee Gelderloos, geb. Dearborn (Mich.) 4 juli 1998.

Xj. Mark Irwin Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 7 juli 1946, † Columbus (OH) 10 nov. 12, tr. Grand Rapids (MI) 1 aug. 1968 Barbara Ball, geb. Grand Rapids (MI) 2 mei 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel, volgt XIm.
2. Laura Gelderloos, geb. Columbus (OH) 30 jan. 1975, tr. St. Joseph (MI) 10 juli 2009 Brian Polese.

XIm. Daniel Gelderloos, geb. Columbus (OH) 6 april 1972, tr. Memphis 19 okt. 1996 Victoria Jean Tabor, geb. Memphis 23 april 1973.
Uit dit huwelijk:
1. Ryan Daniel Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 19 juli 1999.
2. Will Michael Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 27 sept. 2001.
3. Luke Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 29 jan. 2005.

Xk. Calvin Jay Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 13 sept. 1950, † ald. 14 okt. 1981, tr. Grand Rapids (MI) Carla Gutknecht, geb. 18 mei 1950.
Uit dit huwelijk:
Rhea Jessica Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 26 april 1978, tr. Knoxville 23 mei 2009 Jake Jost.

X-l. Duane Richard Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 8 mei 1952, tr. Virginia 4 sept. 1976 (echtsch. ingeschr. 1994) Elizabeth Cobb, geb. 21 mei 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Carl Gelderloos, geb. Vianna VA 16 mei 1980.
2. Peter Gelderloos, geb. Maddison (New Yersey) 13 aug. 1982.
3. John Gelderloos, geb. Vienna (Virg.) 2 febr. 1989.

VIb. Klaas Kornelis Gelderloos, geb. Schildwolde 28 dec. 1792, Landbouwer, † Schildwolde 1 febr. 1869, tr. Slochteren 25 sept. 1823 Anje Hiltjes Scheltens, geb. Slochteren 19 nov. 1797, † ald. 17 dec. 1867.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 18 mei 1824, † ald. 16 dec. 1855.
2. Hiltje Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 5 jan. 1826, Dienstknecht, † Schildwolde 22 nov. 1911, tr. Slochteren 23 dec. 1876 Kornelske Aaltens, geb. 2 dec. 1832, Landbouwersche, † Schildwolde 6 sept. 1889.
3. Jantje Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 18 aug. 1829, † Ten Post 21 april 1910, tr. 16 april 1876 Eltje Bakker, geb. Schildwolde 6 maart 1832, † Ten Post 9 juni 1917.
4. Gepke Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 11 mei 1831, † ald. 11 aug. 1881, tr. Heiko Meijer, geb. Hellum 17 febr. 1832, † Schildwolde 24 dec. 1905.
5. Janna Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 31 aug. 1835, † 13 nov. 1908, tr. 1e 10 sept. 1864 Jacob Pentinga, geb. Schildwolde 8 sept. 1831, † 9 mei 1859; tr. 2e Slochteren 2 april 1870 Abel Zuidema, geb. Siddeburen 21 okt. 1828, † Schildwolde 26 maart 1904.
6. Hendrik Klaassens, volgt VIIe.

VIIe. Hendrik Klaassens Gelderloos, geb. Schildwolde 31 aug. 1835, Landbouwer, † Veendam 7 juli 1910, tr. 15 sept. 1882 Aafke Ritsema, geb. Ten Boer (Thesinge) 7 juni 1853, † Groningen 10 sept. 1926.
Uit dit huwelijk:

VIIIg. Jan Hiltje Gelderloos, geb. Schildwolde 13 sept. 1883, tr. 1916 (echtsch. ingeschr.) Johanna Alida Regina Safft, geb. Amsterdam 18 sept. 1887, † ald. 17 febr. 1966.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan, volgt IXh.
2. Jan, volgt IXi.

IXh. Hendrik Jan Gelderloos, geb. Amsterdam 17 okt. 1916, † Oldsmar (Florida) 26 april 1984, tr. Amsterdam juni 1942 (door echtsch. ontbonden 1962) Elisabeth Regina van Kampen, geb. Amsterdam 13 april 1917, † ald. 3 april 1991; zij hertr. 1962 Bertus Dommershuyzen.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Regina Gelderloos, geb. Amsterdam 9 okt. 1943, tr. Amsterdam 24 dec. 1965 Robert van Dommershuyzen, geb. 19 okt. 1937, † Amsterdam 27 sept. 1982.
2. Hendrik Jan Christiaan, volgt Xm.

Xm. Hendrik Jan Christiaan Gelderloos, geb. Johannesburg (RSA) 27 dec. 1950, tr. Miami 22 aug. 1970 Patricia Franceschini, geb. Brooklyn (NY) 16 febr. 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Francis Gelderloos, geb. Largo (Florida) 1988.
2. Lisa Patricia Gelderloos, geb. Largo (Florida) 17 maart 1996.

IXi. Jan Gelderloos, geb. Amsterdam 11 febr. 1917, † Haarlem 6 juli 1989, tr. 8 juli 1942 Catharina Maria Vingerhoed, geb. Amsterdam 5 maart 1921.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Jan, volgt Xn.
2. Marja Gelderloos, geb. Haarlem 18 aug. 1952, tr. Eindhoven 16 dec. 1976 Cornelis van Deursen, geb. Eindhoven 11 april 1947.
3. Paul Gelderloos, geb. Haarlem 9 okt. 1955, tr. Enkhuizen 9 nov. 1976 Olga Veronica Struis, geb. Haarlem 25 sept. 1956.

Xn. Johan Jan Gelderloos, geb. Amsterdam 24 juli 1948, tr. Haarlem 11 mei 1973 Anna Wilhelmina Cornelia Heerens, geb. Haarlem 30 jan. 1953.
Uit dit huwelijk:
1. Miriam Gelderloos, geb. Meppel 7 maart 1978.
2. Marc Gelderloos, geb. Meppel 6 april 1981, tr. 14 maart 2008 Jenny Inge Bolks, geb. Zwolle 7 jan. 1986.

VIc. Derk Kornelis Gelderloos, geb. Schildwolde 7 juli 1798, Landbouwer, † Loppersum 13 sept. 1862, tr. Slochteren 23 april 1822 Harmke Jans Rijzel, geb. Siddeburen 14 juni 1801, † ald. 5 febr. 1854.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt VIIf.
2. Ettje (Hiltje/Eltje) Derks Gelderloos, geb. Slochteren 8 mei 1826, Arbeider, † Noordbroek 27 mei 1865, tr. Noordbroek 22 mei 1851 Hendrik Arends Hartman, geb. Noordbroek 25 april 1827, Arbeider, † Noordbroek 27 nov. 1884.
3. Jantje Derks Gelderloos, geb. Siddeburen 14 aug. 1829, Dienstmeid, † Appingedam 20 mei 1864.
4. Janna Derks Gelderloos, geb. Siddeburen 2 nov. 1832, Dienstmeid, † Sappemeer 14 maart 1894, tr. Sappemeer 23 mei 1859 Jan Klaasens van der Wijk, geb. Sappemeer 11 dec. 1819, Landbouwer, † Sappemeer 11 maart 1897.
5. Hendrik Derks Gelderloos, geb. Siddeburen 28 mei 1836, Schipper, † Zuidbroek 12 juni 1868, tr. Hoogezand 31 aug. 1867 Bouwgiena RŲmelingh, geb. Noordbroek 27 maart 1840, † Veendam 8 nov. 1874, dr. van Lubbertus Patroclus Romelingh en Zwaantje Pieters Fruitier.
6. Anje Derks Gelderloos, geb. Siddeburen 14 aug. 1839, Dienstmeid, † Sappemeer 9 juli 1866, tr. Noordbroek 21 dec. 1861 Luitjen Blaauw, geb. Noordbroek 2 april 1836, Boerenknecht, † Sappemeer 16 nov. 1916; hij hertr. Sappemeer 1 juni 1867 Stientje Kok.
7. Klaas Derks, volgt VIIg.

VIIf. Kornelis Gelderloos, geb. Slochteren 12 sept. 1823, Dagloner, † Delfzijl 7 juni 1881, tr. 1e Delfzijl 27 mei 1850 Geesina Harmens Rabe, geb. Eenrum 31 okt. 1820, † Delfzijl 20 juli 1854; tr. 2e Delfzijl 4 juli 1855 Trientje Sloots, geb. Kolham 1820, † Weiwerd 5 april 1899.
Uit het eerste huwelijk:
1. Derk Gelderloos, geb. Delfzijl 28 april 1851, † Farnsum 13 maart 1864.
2. Harmke Gelderloos, geb. Delfzijl 27 dec. 1853, † Farnsum 1 febr. 1856.
Uit het tweede huwelijk:
3. Eike Gelderloos, geb. Delfzijl 7 april 1856, † ald. 5 mei 1859.

VIIg. Klaas Derks Gelderloos, geb. Siddeburen 12 april 1843, † Groningen 7 juni 1913, tr. Groningen 23 juli 1871 Grietje RŲmelingh, geb. Groningen 5 jan. 1839, † ald. 18 aug. 1914.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt VIIIh.
2. Lubbertus Klaas Gelderloos, geb. Martenshoek (Hoogezand) 26 maart 1876, Arbeider, † Groningen 19 april 1922.
3. Harmke Gelderloos, geb. Groningen 16 febr. 1879, Fabriekarbeidster, tr. Groningen 19 febr. 1920 Jacob de Vlieg, geb. Saaksum 7 dec. 1878, † Groningen 2 juli 1947.

VIIIh. Kornelis Gelderloos, geb. Martenshoek (Hoogezand) 19 febr. 1872, Machinist, † Groningen 30 jan. 1941, tr. 16 febr. 1896 Marchien Tienkamp, geb. Vries 3 dec. 1877, † Groningen 2 mei 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Klaas Gelderloos, geb. Groningen 19 aug. 1896, tr. 1920 Freerkje van der Meer, geb. Augustinusga.
2. Lutgerdina Gelderloos, geb. Groningen 2 juli 1898, † ald. 26 juni 1900.
3. Grietje Gelderloos, geb. Groningen 15 febr. 1900, tr. Sikke Schipper, geb. Groningen 15 okt. 1899, † ald. 17 juni 1952.
4. Willem Gelderloos, geb. Groningen 11 juni 1902, † ald. 23 febr. 1906.
5. Lubbertus, volgt IXj.
6. Geesina Gelderloos, geb. Groningen 16 aug. 1906, † ald. 19 sept. 1977, tr. Groningen 8 aug. 1927 Hendrik Bril, geb. 1 nov. 1905.
7. Willem, volgt IXk.

IXj. Lubbertus Gelderloos, geb. Groningen 22 juli 1904, † 14 maart 1954, tr. Groningen 2 sept. 1929 Jacobina Martina Luttje, geb. Groningen 30 aug. 1901, † ald. 14 juli 1999.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt Xo.
2. Geert Marchinus, volgt Xp.
3. Klaas, volgt Xq.
4. Lubbertus, volgt Xr.

Xo. Kornelis Gelderloos, geb. 29 sept. 1930, † 13 maart 1981, begr. Groningen 17 maart 1981, tr. 25 juni 1955 Maria van der Schaaf, geb. Hoogezand 28 mei 1935.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobina Martina, volgt XIn.
2. Grietje Gelderloos, geb. Groningen 28 febr. 1961, tr. 7 juli 1985 Ronald Leendert Pijl, geb. Amersfoort 1 okt. 1962.
3. Lubbertus, volgt XIo.
4. Bote Tjeerds, volgt XIp.

XIn. Jacobina Martina Gelderloos, geb. Groningen 22 maart 1957, tr. 1e Hoogezand 4 maart 1977 (echtsch. ingeschr. 1 nov. 1999) Jan Derk Balkema, geb. 24 febr. 1956; tr. 2e 26 nov. 2004 Antonius Johannes Maria van Seters, geb. Dussen 17 dec. 1955.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dennis Balkema, geb. 21 april 1979, tr. 6 juni 2006 Lydia van der Wall, geb. 7 sept. 1983.
2. Mark, volgt XIId.

XIId. Mark Balkema, geb. 20 sept. 1981.
Uit zijn relatie met Nynke Terpstra, geb. 28 nov. 1977:
Sophie Denise Balkema, geb. 19 maart 2007.

XIo. Lubbertus Gelderloos, geb. Groningen 8 okt. 1963, tr. 17 aug. 1993 Jantje Weggen, geb. 19 juli 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Debby Gelderloos, geb. Assen 12 jan. 1993.
2. Iris Gelderloos, geb. Assen 27 dec. 1995.

XIp. Bote Tjeerds Gelderloos, geb. Groningen 23 nov. 1964, tr. 7 juni 1991 Hendrina Ebbinge, geb. Groningen 13 okt. 1961.
Uit dit huwelijk:
Bote Tjeerds Gelderloos, geb. Groningen 21 maart 1994.

Xp. Geert Marchinus Gelderloos, geb. 22 maart 1935, † 26 febr. 1964, tr. 1e Alberdina Elisabeth Kamminga, geb. Groningen; tr. 2e Antoinette Maria Magdalena Hofman, geb. 2 febr. 1942.
Uit het eerste huwelijk:
1. Victor Gelderloos, geb. Groningen 25 okt. 1957.
2. Lammert, volgt XIq.
Uit het tweede huwelijk:
3. Ingemar, volgt XIr.

XIq. Lammert Gelderloos, geb. Groningen 9 april 1960, tr. 12 maart 1986 Antje Pater, geb. Groningen 8 juli 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Berendina Maroesja Gelderloos, geb. Groningen 26 juli 1981.
2. Lammert Willem Keoma Gelderloos, geb. Groningen 9 febr. 1984.
3. Raffaela Lana Maschera Gelderloos, geb. Groningen 7 dec. 1987.

XIr. Ingemar Gelderloos, geb. Uithoorn 15 mei 1963, tr. Enkhuizen 16 maart 1989 Martha van der Heide, geb. Enkhuizen 12 juli 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Tristan Jordy Gelderloos, geb. Hoorn 3 mei 1995.
2. Nordin Youri Gelderloos, geb. Hoorn 5 sept. 1996.

Xq. Klaas Gelderloos, geb. 11 mei 1940, tr. Groningen 9 okt. 1970 Barbara Bos, geb. Groningen 12 dec. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Manfred Leonard Gelderloos, geb. 4 nov. 1971, † 7 jan. 1972.
2. Manfred Ronald, volgt XIs.
3. Patrick Maurice, volgt XIt.

XIs. Manfred Ronald Gelderloos, geb. Groningen 3 mei 1973.
Uit zijn relatie met Hendrica Elisabeth Schmidt, geb. 30 april 1964:
Nicky Gelderloos, geb. 6 sept. 1996.

XIt. Patrick Maurice Gelderloos, geb. Groningen 22 juni 1980, tr. Groningen 25 mei 2010 Geertje Jantje Henderika Bos, geb. Groningen 8 febr. 1982.
Uit dit huwelijk:
Luca Luciano Gelderloos, geb. Groningen 26 dec. 2006.

Xr. Lubbertus Gelderloos, geb. Groningen 1 sept. 1945, tr. Groningen 22 sept. 1966 Jacobje Frederika Gorter, geb. 8 april 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Emke Jacobina Gelderloos, geb. Groningen 28 juli 1967.
2. Jacobina Martina Emke Gelderloos, geb. Groningen 22 april 1970, tr. Frank van der Giezen.

IXk. Willem Gelderloos, geb. Groningen 7 jan. 1910, † 3 maart 1963, tr. 23 maart 1933 Jantje Houwen, geb. Vlagtwedde 4 jan. 1911, † Groningen 1 maart 1993.
Uit dit huwelijk:
1. Kornelis, volgt Xs.
2. Geertje Gelderloos, geb. Groningen 7 dec. 1941, tr. 1 okt. 1965 Jacobus de Boer, geb. Hoogezand 16 okt. 1940.

Xs. Kornelis Gelderloos, geb. Groningen 7 okt. 1933, † Delfzijl 7 juni 1996, tr. Engeltje Alberta Drent, geb. Vlagtwedde 6 jan. 1934.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Groningen 14 juni 1958.
2. Willem, volgt XIu.
3. Jantje Gelderloos, geb. Groningen 31 jan. 1962, tr. N.N. Haspers.
4. Gert, volgt XIv.

XIu. Willem Gelderloos, geb. Groningen 16 mei 1959, tr. 3 juni 1983 Adriana Maria Dyphena Veltman, geb. Dordrecht 7 dec. 1960.
Uit dit huwelijk:
1. Richard Gelderloos, geb. Dordrecht 22 maart 1987.
2. Mario Gelderloos, geb. Delfzijl 10 april 1990.

XIv. Gert Gelderloos, geb. Delfzijl 17 dec. 1964, tr. Heidi Ruighaver, geb. 20 jan. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Windy Gelderloos, geb. Woldendorp 16 febr. 1987.
2. Joey Gelderloos, geb. Delfzijl 5 aug. 1991.

Vb. Willemtje Hendriks, ged. Schildwolde 30 aug. 1750, † ald. 26 febr. 1829, tr. 1e 20 jan. 1774 Thomas Klaassens, geb. Stedum 10 juli 1744, † Schildwolde 1783; tr. 2e Slochteren 30 juli 1786 Derk Jans Muske.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aafke Thomas Woltjer (v.a. 1811), geb. Schildwolde 15 maart 1774, † ald. 18 okt. 1827, tr. 1 nov. 1801 Simon Jans Woltjer, geb. Schildwolde 30 nov. 1774, Watermolenaar, † Schildwolde 18 april 1829.
2. Klaas Thomas, volgt VId.
3. Hendrik Thomas, volgt VIe.
Haar dochter:
4. Aucke Hindriks, geb. 27 dec. 1786, ged. Schildwolde 18 maart 1878.

VId. Klaas Thomas Woltjer (v.a. 1811), geb. Schildwolde 1778, † ald. 5 okt. 1826, tr. Auke Wierts, geb. Schildwolde 3 april 1790, † ald. 22 juni 1853; zij hertr. Slochteren 1 april 1828 Folkert Hindriks Folkersma.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Klaassens Woltjer, geb. Schildwolde 1812, † Scharmer 26 aug. 1853.
2. Thomas Woltjer, geb. Schildwolde 4 maart 1817, † ald. 5 juni 1864.

VIe. Hendrik Thomas Woltjer (v.a. 1811), geb. Schildwolde 5 okt. 1783, tr. Pieterke Alderts.
Uit dit huwelijk:
1. Ette Woltjer, ged. 19 april 1801.
2. Aldert Woltjer, ged. 20 juli 1806.

Vc. Pouwel Hendriks Gelderloos, ged. Schildwolde 12 nov. 1758, Landbouwer, † Schildwolde 12 dec. 1826, tr. Schildwolde 28 april 1799 Wijpke Jans Spoor, geb. Schildwolde 4 aug. 1776, Landbouweres te Schildwolde, † Schildwolde 8 mei 1847.
Uit dit huwelijk:
1. Aafke Pouwels, volgt VIf.
2. Engel Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 9 jan. 1802, † ald. 1 dec. 1844.
3. Hendrikje Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 18 okt. 1803, Landbouweres, † 7 aug. 1888, tr. 12 mei 1831 Hendrik Harms Schipper, geb. Schildwolde 31 juli 1809, † Hellum 29 jan. 1884.
4. Jan Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 1804, † 1805.
5. Jan Pouwels, volgt VIg.
6. Hendrik Pouwels, volgt VIh.
7. Trientje Gelderloos, geb. Schildwolde 19 okt. 1811, † ald. 20 maart 1815.
8. Welmtje Gelderloos, geb. Schildwolde 9 jan. 1815, † ald. 16 jan. 1815.

VIf. Aafke Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 8 mei 1800, Dienstmeid, † Hellum 17 febr. 1873, tr. Slochteren 11 maart 1828 Jurjen Jans Janssens, geb. Scheemda 21 nov. 1790, Wolkammer, landbouwer, † Hellum 20 okt. 1842.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze dochter, geb. Schildwolde 29 sept. 1826.
2. Wijpke Jurjens Janssens, geb. Hellum 31 dec. 1828, Dagloonster, † Hellum 2 dec. 1902, tr. 1e 9 aug. 1851 Roelf Alles van der Veen, geb. Schildwolde 1815, Dagloner, boerenknecht, † Slochteren 31 maart 1852; tr. 2e Slochteren 24 mei 1856 Geert Jager, geb. Schildwolde 16 mei 1825, Dagloner, † Hellum 2 jan. 1917.
3. Gesien Jurjens Janssens, geb. Hellum 1 juli 1830, † Harkstede 28 nov. 1865, tr. 5 nov. 1859 Harm Kuipers, geb. Harkstede.
4. Stientje Jurjens Janssens, geb. Hellum 29 jan. 1833, † Kolham 2 maart 1918, tr. 1e Hellum 30 mei 1863 Henricus Wilthof, geb. Ten Boer 3 okt. 1835, † Hellum 26 juni 1864; tr. 2e Slochteren 21 mei 1870 Harke Tepper, geb. Kolham 11 febr. 1831, † ald. 24 mei 1877.
5. Pouwel Jurjens Janssens, geb. Hellum 1 dec. 1834, Dagloner, † Bierum 27 juni 1913.
6. Geert Jurjens Janssens, geb. Hellum 22 jan. 1837, † ald. 24 dec. 1875.
7. Hendrikje Jurjens Janssens, geb. Hellum 27 febr. 1840, † Schildwolde 11 jan. 1869, tr. 29 sept. 1860 Sake de Vries, geb. Westerbroek 11 febr. 1835, † Schildwolde 29 maart 1899.

VIg. Jan Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 25 nov. 1805, Landbouwer, Schutter 1832-, † Schildwolde 6 febr. 1837, tr. Slochteren 27 okt. 1832 Grietje Jacobs Dekker, geb. 28 sept. 1812, Landbouweres, † Sappemeer 27 febr. 1883.
Uit dit huwelijk:
1. Wijpke Gelderloos, geb. Schildwolde 14 nov. 1832, † Slochteren 26 juni 1910, tr. Slochteren 30 aug. 1862 Jan Wierts Smid, geb. Slochteren 2 nov. 1836, Dagloner, † Slochteren 30 maart 1916.
2. Jacob, volgt VIIh.
3. Jantje Jans Gelderloos, geb. Schildwolde 11 jan. 1836, † ald. 18 juni 1837.

VIIh. Jacob Gelderloos, geb. Schildwolde 14 april 1834, Koopman, Winkelier, Bode, † 25 juni 1925, tr. 19 april 1862 Trijntje Benninga, geb. Schildwolde 30 okt. 1838, † ald. 24 juni 1927.
Uit dit huwelijk:
1. Pieter Gelderloos, geb. Slochteren 23 jan. 1863, † ald. 26 jan. 1863.
2. Harmke Gelderloos, geb. Slochteren 14 nov. 1863, † ald. 23 jan. 1865.
3. Harmke Gelderloos, geb. Schildwolde 30 nov. 1865, † ald. 18 dec. 1951, tr. Pieter Edens, geb. Noordbroek 10 aug. 1862, † Schildwolde 15 mei 1924.
4. Jan, volgt VIIIi.
5. Anje Gelderloos, geb. Slochteren 22 febr. 1870.

VIIIi. Jan Gelderloos, geb. Schildwolde 18 okt. 1868, † Garmerwolde 29 dec. 1946, tr. 8 dec. 1892 Geertje Blauw, geb. Slochteren 20 sept. 1867, † Nieuwolda 26 maart 1908.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Gelderloos, geb. Slochteren 13 febr. 1893, † Thesinge 12 sept. 1956, tr. 15 mei 1920 Geert Koopman, geb. Schildwolde 3 mei 1887, † 10 nov. 1974.
2. Levenloze zoon, geb. Schildwolde 22 febr. 1896.

VIh. Hendrik Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 25 sept. 1808, ged. Hellum 23 okt. 1808, Landbouwer, † Schildwolde 26 juli 1866, tr. 1e Slochteren 21 mei 1836 Geertje Jans van Sloten, geb. Siddeburen 15 aug. 1802, † Schildwolde 19 sept. 1839; tr. 2e Slochteren 26 mei 1849 Wijpke Geerts Kuiman, geb. Schildwolde 15 juni 1821, † ald. 3 sept. 1854.
Uit het eerste huwelijk:
1. Pouwel, volgt VIIi.
Uit het tweede huwelijk:
2. Geert, volgt VIIj.
3. Jan Hendrik Gelderloos, geb. Schildwolde 30 juli 1852, † ald. 17 nov. 1852.

VIIi. Pouwel Gelderloos, geb. Schildwolde 31 jan. 1837, Landbouwer te Siddeburen, † Siddeburen 10 mei 1888, tr. Slochteren 21 mei 1864 Tammechien Jurriens Koerts, geb. Schildwolde 17 okt. 1837, † ald. 18 mei 1919, dr. van Jurrien Harmannus en Janna Heikes ten Hove.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Pouwels Gelderloos, geb. Schildwolde 27 juli 1865, † ald. 12 okt. 1865.
2. Janna Gelderloos, geb. Schildwolde 19 nov. 1866, Dienstmeid, † Visvliet 10 dec. 1934, tr. Slochteren 23 febr. 1894 Eildert van Sloten, geb. Hoogezand 16 jan. 1873, Schipper, † Zuidlaren 17 jan. 1952, zn. van Eildert en Afina van Komen.
3. Hendrik, volgt VIIIj.
4. Geertje Gelderloos, geb. Siddeburen 3 mei 1871, † Schildwolde 31 okt. 1950, tr. Slochteren 23 febr. 1894 Rinke Slump, geb. Echt 2 febr. 1873, † Drachten 10 april 1963.
5. Jurrien, volgt VIIIk.
6. Geert, volgt VIII-l.
7. Dochter Gelderloos, levenloze dochter, geb. 23 febr. 1878.
8. Heiko, volgt VIIIm.

VIIIj. Hendrik Gelderloos, geb. Siddeburen 9 mei 1868, Tuinder, tuinier, † Ten Boer 22 nov. 1948, tr. Loppersum 6 mei 1893 Helena Apol, geb. Wittewierum (Ten Post) 27 dec. 1868, † Loppersum 30 juni 1931, dr. van Eltje en Trientje Dertien.
Uit dit huwelijk:
1. Pouwel, volgt IX-l.
2. Trientje Gelderloos, geb. Loppersum 23 aug. 1896, † Uithuizermeeden 19 nov. 1981, tr. 15 mei 1924 Hendrik van der Leest, geb. Huizinge 9 nov. 1891, † Uithuizermeeden 25 sept. 1981.
3. Tammechien Gelderloos, geb. Wirdum 31 maart 1899, † ald. 31 mei 1899.
4. Tammechien Gelderloos, geb. Wirdum 29 juni 1900, † Ten Boer 8 jan. 1990, tr. 19 mei 1927 Jan Dijk, geb. St. Annen 22 april 1903, † Ten Boer 27 febr. 1984.
5. Eltje Gelderloos, geb. Wirdum 28 nov. 1902, † Groningen 4 febr. 1919, begr. Wirdum.
6. Arend Gelderloos, geb. Slochteren 25 febr. 1905, Schipper, † Garrelsweer 4 nov. 1963, begr. Loppersum.
7. Janna Gelderloos, geb. Appingedam 14 juni 1907, † Loppersum 28 nov. 2005, tr. 28 mei 1934 Geert Sipke Geut, geb. Loppersum 20 maart 1910, † ald. 5 okt. 1977, zn. van Andries en Limke Veenstra.
8. Johannes, volgt IXm.
9. Hendrika Gelderloos, geb. Groningen 18 febr. 1912, † ald. 7 aug. 1929, begr. Loppersum.
10. Helena Gelderloos, geb. Loppersum 18 febr. 1912, † Groningen 7 juli 1998, begr. Zuidlaren, tr. 10 maart 1943 Jan Hendrik Dijk, geb. Zuidlaren 25 april 1914, † ald. 4 dec. 1993.

IX-l. Pouwel Gelderloos, geb. Wirdum 14 maart 1894, Kommies, † Hilversum 30 mei 1971, tr. Loppersum 12 aug. 1920 Agatha Dijkema, geb. Garrelsweer 24 nov. 1893, † ’s-Gravenhage 12 juni 1978, dr. van Harm Derk en Nantje Oosterheert.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt Xt.
2. Harm Derk, volgt Xu.
3. Helena Gelderloos, geb. Vlagtwedde 26 juni 1924, † Amstelveen 30 sept. 2007, begr. Hilversum 6 okt. 2007.
4. Jelte Johannes, volgt Xv.
5. Eltje, volgt Xw.
6. Nantje Agatha Gelderloos, geb. 30 aug. 1929, tr. 20 juni 1952 Albert Griffioen, geb. Hilversum 23 aug. 1928.

Xt. Hendrik Gelderloos, geb. Ter Apel 14 maart 1922, † Almere 10 mei 1999, tr. 1e 26 mei 1946 (echtsch. ingeschr. 1 juli 1970) Jantina Jilderda, geb. Groningen 30 nov. 1919, † Amsterdam 1 sept. 2002; tr. 2e Breukelen 27 juli 1970 Geesje de Bruin, geb. Amsterdam 7 sept. 1922.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjitske Gelderloos, geb. Ermelo 20 nov. 1946, tr. Groningen 24 nov. 1967 Abraham Hulzebos, geb. Groningen 5 sept. 1944, † ald. 17 sept. 1999.
2. Agatha Gelderloos, geb. Groningen 21 febr. 1948, tr. 1e Amsterdam juni 1967 (echtsch. ingeschr.) Cornelis van Garderen, geb. Utrecht 7 maart 1945; tr. 2e Emigrant 1980 (echtsch. ingeschr. 1 juli 1999) Robert Smith, geb. Buffalo 25 aug. 1948.
3. Pouwel, volgt XIw.
4. Jan, volgt XIx.
5. Akke Gelderloos, geb. Amsterdam 16 juli 1951, tr. Utrecht (echtsch. ingeschr. 2002) Johannes Crezee.
6. Helena Gelderloos, geb. Amsterdam 17 jan. 1953, tr. Oosterwolde 4 sept. 1981 (echtsch. ingeschr. 2002) Cornelis de Kok.
7. Johannes Ike, volgt XIy.
8. Jantina Hendrika, volgt XIz.

XIw. Pouwel Gelderloos, geb. 6 maart 1949, tr. Mirjam Schreuder.
Uit dit huwelijk:
1. Blommert Gelderloos, geb. Leens 15 nov. 1978.
2. Irminne Gelderloos, geb. Leens 9 aug. 1980, tr. Russel van Dyken.
3. Liberthe Gelderloos, geb. Hollywood (CA) 25 mei 1982.
4. Vincent Vitalis Gelderloos, geb. Corvin Springs 29 april 1984.
5. Hendrik Sebastiaan Gelderloos, geb. Corvin Springs 15 mei 1986.
6. Mirjam Herschel Gelderloos, geb. Pine Creek (MT) 30 okt. 1992.
7. Angeliene Michelle Gelderloos, geb. Emigrant (MT) 7 juni 1995.
8. Vikia Gelderloos, geb. Emigrant (MT) 13 sept. 1999.

XIx. Jan Gelderloos, geb. Amsterdam 30 maart 1950, tr. 1e Amsterdam (echtsch. ingeschr.) Wilhelmina Schreuder; tr. 2e Kristin Strand.
Uit het eerste huwelijk:
1. Casper Gelderloos, geb. Amsterdam 13 febr. 1984.
Uit het tweede huwelijk:
2. Mahina Rose Gelderloos, geb. Seattle 8 febr. 1999.
3. Gabriel W. Hendrik Gelderloos, geb. Seattle 16 aug. 2001.

XIy. Johannes Ike Gelderloos, geb. Amsterdam 6 maart 1955, tr. Hilversum 8 aug. 1988 (echtsch. ingeschr.) Bianca Keller.
Uit dit huwelijk:
1. Lyndia Eva Gelderloos, geb. 24 aug. 1990.
2. Renata Mignon Gelderloos, geb. 19 mei 1992.

XIz. Jantina Hendrika Gelderloos, geb. Amsterdam 20 dec. 1956, tr. Zuilen 5 okt. 1979 Gerrit Stelte, geb. Utrecht 2 okt. 1951.
Uit dit huwelijk:
1. Ferry, volgt XIIe.
2. Stephen, volgt XIIf.

XIIe. Ferry Stelte, geb. Utrecht 12 juli 1983, tr. 21 mei 2011 Wendy van Zanten, geb. Utrecht 8 nov. 1984.
Uit dit huwelijk:
1. Jurre Stelte, geb. Utrecht 28 aug. 2012.
2. Elin Stelte, geb. Utrecht 8 febr. 2014.

XIIf. Stephen Stelte, geb. Houten 17 febr. 1985, tr. 13 aug. 2011 (door echtsch. ontbonden 2013) Priscilla van Breukelen, geb. 17 mei 1984.
Uit dit huwelijk:
Lisanne Stelte, geb. Houten 19 febr. 2010.

Xu. Harm Derk Gelderloos, geb. Ter Apel 8 juni 1923, † Noordwijk 24 juli 1999, begr. Wassenaar 29 juli 1999, tr. 21 sept. 1948 Margretha Aleida Oord, geb. 5 mei 1924, † Wassenaar 13 juli 2014.
Uit dit huwelijk:
1. Theodora Margaretha Gelderloos, geb. Hilversum 26 dec. 1949, tr. 1e 1973 (echtsch. ingeschr. 1975) Jan Weimar, geb. ’s-Gravenhage 1950; tr. 2e Paterswolde 19 dec. 1997 Roelof Vriesema, geb. Paterswolde 5 dec. 1951.
2. Agatha Helena Gelderloos, geb. Hilversum 15 nov. 1951, tr. Den Haag 20 dec. 1986 Jan Willem Bordewijk, geb. Delft 15 dec. 1953.
3. Paul, volgt XIaa.
4. Jacques Otto, volgt XIab.
5. Harm Derk, volgt XIac.
6. Robert Erik, volgt XIad.
7. Caroline Marieke Gelderloos, geb. Rijswijk 3 maart 1964, tr. Martigny 8 okt. 2010 Dominique Serra, geb. 23 april 1959.
8. Wouter, volgt XIae.

XIaa. Paul Gelderloos, geb. Hilversum 28 maart 1953, tr. 1e Wassenaar 23 okt. 1981 (echtsch. ingeschr. 1998) Garance Jacquet, geb. Vaud 22 juli 1954; tr. 2e Naarden Vesting 15 jan. 1999 Marion Hoek, geb. Beverwijk 27 jan. 1955.
Uit het eerste huwelijk:
Padmini Gelderloos, geb. Fairfield (USA) 14 juni 1989.

XIab. Jacques Otto Gelderloos, geb. Hilversum 29 nov. 1954, tr. Nieuwkoop 29 aug. 1997 Petri Hofstť, geb. Enschede 6 april 1961.
Uit dit huwelijk:
Cathelijn Gertrude Maria Gelderloos, geb. Den Hoef 20 febr. 2003.

XIac. Harm Derk Gelderloos, geb. Rijswijk 12 aug. 1959, † Den Haag 4 dec. 2012, begr. Wassenaar 8 dec. 2012, tr. 14 febr. 1990 (door echtsch. ontbonden 2006) Alice Mayer, geb. Midden Beemster 1 juni 1961.
Uit dit huwelijk:
1. Marten Frederik Gelderloos, geb. ’s-Gravenhage 5 mei 1994.
2. Wytze Pouwel Gelderloos, geb. ’s-Gravenhage 24 maart 1996.

XIad. Robert Erik Gelderloos, geb. Rijswijk 10 maart 1961.
Uit zijn relatie met Nicole Germaine Kimbade Nbole, geb. Kinshasa (Congo) 15 april 1971:
1. Yasmine Kimberley Gelderloos, geb. Kinshasa (Congo) 14 febr. 1998.
2. Jamie Nicolas Gelderloos, geb. Pointe Noire 20 april 2001.
3. Marieke Rosaline Gelderloos, geb. Haarlem 29 mei 2004.

XIae. Wouter Gelderloos, geb. Putten 20 juli 1965, tr. 22 sept. 1995 Maria Franciska Tummers, geb. 27 juli 1966, † 22 jan. 2003.
Uit dit huwelijk:
1. Feline Franciska Tummers, geb. Rotterdam 10 mei 1999.
2. Tristan Otto Tummers, geb. Rotterdam 24 maart 2001.

Xv. Jelte Johannes Gelderloos, geb. Vlagtwedde 16 jan. 1926, † Dordrecht 2 okt. 2002, begr. Papendrecht, tr. Lopik 28 april 1954 Christina Dekker, geb. 27 aug. 1928, † Papendrecht 15 maart 2011.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus Gerrit, volgt XIaf.
2. Pouwel Jelte, volgt XIag.
3. Roeland Johannes, volgt XIah.
4. Zwanette Christina Gelderloos, geb. Hilversum 2 juni 1961, tr. 22 maart 1985 Cornelis Johannes Vos, geb. Rotterdam 31 juli 1959.

XIaf. Jacobus Gerrit Gelderloos, geb. Soestdijk 3 febr. 1956, tr. Uithuizermeeden 8 april 1983 Rensina Cornelia Buurma, geb. Oldenzijl 19 febr. 1956.
Uit dit huwelijk:
Jacoba Klasina Gelderloos, geb. ’s-Gravenhage 8 dec. 1985, tr. 4 (kerkelijk 7) mei 2011 Hieronymus Donatus Commandeur, geb. Den Burg (Texel) 1 nov. 1973.

XIag. Pouwel Jelte Gelderloos, geb. Hilversum 17 maart 1957, tr. Papendrecht 14 sept. 1979 Ottoline Arja Cornelia Haspels, geb. Papendrecht 8 sept. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Jelte Arjen, volgt XIIg.
2. Corianne Christa Gelderloos, geb. Apeldoorn 28 juli 1985, tr. Amsterdam 14 okt. 2011 Hieronymus Oscar van den Akker, geb. Utrecht 15 aug. 1980.
3. Boukje Ottoline, volgt XIIh.

XIIg. Jelte Arjen Gelderloos, geb. Apeldoorn 30 sept. 1983, tr. Amsterdam 5 febr. 2010 Annelijn Tensen, geb. Wolvega 26 maart 1985.
Uit dit huwelijk:
Melle Martin Paul Gelderloos, geb. Amsterdam 1 april 2014.

XIIh. Boukje Ottoline Gelderloos, geb. Apeldoorn 2 dec. 1987, tr. Enschede 11 sept. 2009 Bart Christian Marijne, geb. Houten 7 okt. 1986.
Uit dit huwelijk:
1. Job Gideon Peter Marijne, geb. Amsterdam 21 sept. 2010.
2. Tibbe Leon Otto Marijne, geb. Amsterdam 8 nov. 2013.

XIah. Roeland Johannes Gelderloos, geb. Hilversum 27 jan. 1960, tr. 1e 23 sept. 1981 (echtsch. ingeschr. 1986) Bertha Maria Veth; tr. 2e Delft 18 okt. 1989 Margaretha (Margreet) Morelissen, geb. Gorinchem 24 okt. 1961.
Uit het tweede huwelijk:
1. Lieke Joanne Gelderloos, geb. Delft 2 juli 1991.
2. Anne Theresa Gelderloos, geb. Delft 3 maart 1993.
3. Joppe Matthijs Gelderloos, geb. Doorn 8 febr. 1996.
4. Sietze Tobias Gelderloos, geb. Doorn 13 nov. 1999.

Xw. Eltje Gelderloos, geb. Vlagtwedde 15 okt. 1927, † Laren 30 nov. 2007, begr. Rhenen 4 dec. 2007, tr. Hilversum 30 dec. 1953 Alida van den Brink, geb. Hilversum 10 juni 1929, † Ede 23 jan. 2001, begr. Rhenen 27 jan. 2001.
Uit dit huwelijk:
1. Pouwel, volgt XIai.
2. Alida, volgt XIaj.
3. Hillegonda, volgt XIak.
4. Henderik Gelderloos, geb. Delft 12 juni 1965.

XIai. Pouwel Gelderloos, geb. Bangkok (Thailand) 9 dec. 1955, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel (kerkelijk Zevenhuizen) 28 sept. 1985 Caroline Christine Heijer, geb. Den Haag 16 juli 1964.
Uit dit huwelijk:
1. Esther Salomee Gelderloos, geb. Leiden 12 juli 1994.
2. Elise Dorotha Gelderloos, geb. Leidschendam 22 april 1999.

XIaj. Alida Gelderloos, geb. Delft 27 jan. 1959, tr. Zeist 8 april 1983 (echtsch. ingeschr. Almere 1 juni 2002) Gerrit Vermeer, geb. Zwijndrecht 22 jan. 1956.
Uit dit huwelijk:
1. Herre Vermeer, geb. Utrecht 15 juli 1987.
2. Floor Vermeer, geb. Utrecht 6 mei 1988.
3. Arne Vermeer, geb. Utrecht 29 april 1992.

XIak. Hillegonda Gelderloos, geb. Delft 27 jan. 1959, tr. Utrecht 9 juli 1987 Carolus Maria van Westerlaak, geb. Apeldoorn 23 sept. 1957.
Uit dit huwelijk:
1. Alex van Westerlaak, geb. Utrecht 18 nov. 1987.
2. Vera van Westerlaak, geb. Utrecht 24 jan. 1991.

IXm. Johannes Gelderloos, geb. Slochteren 22 nov. 1909, † Epe 18 dec. 1990, begr. Epe (Norelbos) 22 dec. 1990, tr. Loppersum 3 dec. 1934 Freerkje Geut, geb. Loppersum 20 dec. 1911, † Funchal (Madeira) 8 okt. 1979, dr. van Andries en Limke Veenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Gelderloos, geb. Visvliet 14 sept. 1935, † Amsterdam 1 nov. 1995, tr. 10 juli 1971 Antonie Jacobus Gundelach, geb. Amsterdam 23 maart 1919, † ald. 20 juni 2000.
2. Andries, volgt Xx.
3. Hendrik, volgt Xy.
4. Limke Gelderloos, geb. Visvliet 24 sept. 1941, tr. Utrecht 3 sept. 1968 Hendrik Schieven, geb. Wijnbergen 14 febr. 1936.
5. Freerkje Johanna Gelderloos, geb. Visvliet 24 juli 1943, tr. Breda 18 april 1969 Willem Gerhardus Johannis Branderhorst, geb. Eethen 29 aug. 1941.
6. Trijntje Gelderloos, geb. Visvliet 3 april 1946.
7. Willem Geert Sipke, volgt Xz.
8. Pouwel Arend, volgt Xaa.

Xx. Andries Gelderloos, geb. Visvliet 17 dec. 1936, † Groningen 8 juni 2005, tr. Goes 8 jan. 1959 Klaaske Johanna Rozendal, geb. Zwolle 15 juli 1937, † Veenendaal 17 april 2003.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, volgt XIal.
2. Meino, volgt XIam.
3. Elisabeth Frederike Gelderloos, geb. Groningen 14 aug. 1962, tr. ’s-Gravenhage 2 juni 1995 Arjen Leonard ’t Hoen, geb. Alphen aan den Rijn 6 okt. 1966.

XIal. Johannes Gelderloos, geb. Goes 6 jan. 1960, tr. 11 jan. 1991 Reina Jolanda Kuipers, geb. Dokkum 27 nov. 1958, † Lochum 16 juli 2003.
Uit dit huwelijk:
1. Lammert Dries Gelderloos, geb. 5 okt. 1991.
2. Welmoed Clarissa Gelderloos, geb. 17 juni 1995.

XIam. Meino Gelderloos, geb. Groningen 1 mei 1961, tr. Veenendaal 19 (mnd. onb.) 7 Alida Volkerdina Spanjer, geb. Terschelling 23 febr. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje Klaaske Gelderloos, geb. Rhenen 26 dec. 1987.
2. Elisabeth Cornelia Gelderloos, geb. Veenendaal 18 maart 1990.

Xy. Hendrik Gelderloos, geb. Visvliet 16 okt. 1939, tr. Rijswijk 22 okt. 1965 Tiny Kaper, geb. Rijswijk 26 april 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Marijn Gelderloos, geb. Hintham 2 okt. 1966.
2. Ellen Gelderloos, geb. Hintham 14 jan. 1969, tr. Hasselt 13 juni 1997 Geert Bruinenberg, geb. 6 mei 1969.
3. Tom, volgt XIan.

XIan. Tom Gelderloos, geb. Rosmalen 14 jan. 1972, tr. Rhoon 13 aug. 2001 Jacqueline Ditzel, geb. Apeldoorn 7 dec. 1967.
Uit dit huwelijk:
1. Pim Hendrik Gelderloos, geb. Rotterdam 6 okt. 1999.
2. Veerle Johanna Gelderloos, geb. Rhoon 31 dec. 2002.

Xz. Willem Geert Sipke Gelderloos, geb. Grootegast 31 mei 1948, † Urk 2 nov. 2010, tr. Leeuwarden 26 jan. 1972 Cornelia Pasma, geb. Tzummarum 7 jan. 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Mieke Gelderloos, geb. Aalten 30 aug. 1976.
2. Marloes Gelderloos, geb. Aalten 13 febr. 1980, tr. Kampen 7 sept. 2007 Michiel Kuipers, geb. Kampen 18 nov. 1977.
3. Sander, volgt XIao.

XIao. Sander Gelderloos, geb. Aalten 13 febr. 1980, tr. Schokland 19 juli 2007 Paulien Hoksbergen, geb. Kampen 27 mei 1979, gesch. echtg. van Theodoor Barteld jan Dekker.
Uit dit huwelijk:
1. Liselotte Sofie Gelderloos, geb. Zwolle 6 mei 2010.
2. Silke Amelie Gelderloos, geb. Zwolle 20 dec. 2012.

Xaa. Pouwel Arend Gelderloos, geb. Grootegast 2 juni 1950, † Hoofddorp 22 aug. 2010, begr. Bennebroek 27 aug. 2010, tr. Utrecht 19 sept. 1975 Anne Tuinstra, geb. Franeker 20 april 1954.
Uit dit huwelijk:
1. Nienke Gelderloos, geb. Maasbree 28 okt. 1980.
2. Wietse Gelderloos, geb. Zuidhorn 13 febr. 1983.
3. Renske Gelderloos, geb. Zuidhorn 13 febr. 1983.

VIIIk. Jurrien Gelderloos, geb. Siddeburen 27 april 1873,, † Appingedam 30 sept. 1957, begr. Wirdum, tr. ’t Zandt 23 mei 1901 Hillechien (Jurriens) Wierenga (ook Wieringa), geb. Eenum 28 okt. 1877, † Garrelsweer 31 jan. 1942, begr. Winneweer, dr. van Lammert Wieringa en Hindrikje Ritzema.
Uit dit huwelijk:
1. Tammechina Hinderika Gelderloos, geb. Wirdum 10 nov. 1901, † Haren (Gr.) 22 dec. 1979, tr. Ten Boer 9 aug. 1928 Tammo Hoving, geb. Ten Boer 3 juli 1901, † Haren (Gr.) 28 okt. 1986.
2. Hinderika Lambertha Gelderloos, geb. Wirdum 20 april 1904, † Ten Boer 14 juni 1990, begr. Loppersum 19 juni 1990, tr. Loppersum 19 mei 1926 Gerrit van Gennep, geb. Ten Post 13 juni 1901, † Zeerijp 9 okt. 1988.
3. Lambertha Pouwelina Gelderloos, geb. Wirdum 28 nov. 1906, † Groningen 8 april 1975, begr. Appingedam, tr. Loppersum 26 mei 1932 Jacob Laning, geb. Ten Post 4 jan. 1906, † Delfzijl 2 juni 1974.
4. Pouwelina Johanna Gelderloos, geb. Wirdum 8 juni 1909, † Harderwijk 5 aug. 1986, tr. Loppersum 2 april 1936 Wiebe de Vries, geb. Emmen 2 aug. 1907, † Harderwijk 11 aug. 1979.
5. Anje Geertruida Gelderloos, geb. Wirdum 27 aug. 1911, † Groningen 20 nov. 1981, begr. Hoogkerk 25 nov. 1981, tr. Loppersum 14 juni 1936 Tinus Dekker, geb. Ten Boer 8 maart 1911, † Groningen 25 maart 1993.
6. Pouwel Lammert, volgt IXn.
7. Johanna Jantina Gelderloos, geb. Wirdum 23 febr. 1916, † Bierum 5 juni 1998, tr. Loppersum 10 mei 1939 Friedrik Retsema, geb. Siddeburen 29 sept. 1914, † Bierum 28 aug. 1980.
8. Mentina Pieterke Gelderloos, geb. Wirdum 27 jan. 1920, † ald. 18 febr. 1920.

IXn. Pouwel Lammert Gelderloos, geb. Wirdum 6 dec. 1913, † Bierum 6 sept. 2002, tr. Arnhem 14 febr. 1940 Jacobje van der Weerd, geb. Bennekom 5 juni 1912, † Bierum 10 febr. 1974.
Uit dit huwelijk:
1. Jurrien, volgt Xab.
2. Johanna Hilda Gelderloos, geb. Bierum 9 maart 1943, tr. 1e Bierum 7 aug. 1964 Jans Kruger, geb. Holwierde 16 dec. 1933, † ’t Zandt 25 sept. 1984; tr. 2e ’t Zandt 12 dec. 1986 Willem Bultena, geb. Oosternieland 4 juli 1933.
3. Pouwel Breunis, volgt Xac.
4. Hilda Jacoba Gelderloos, geb. Bierum 5 aug. 1946, tr. Bierum 7 juni 1968 Nicolaas Runhart, geb. Minden (Dld.) 12 april 1946.
5. Rudolf Harry, volgt Xad.

Xab. Jurrien Gelderloos, geb. Bierum 9 nov. 1941, tr. Bierum 11 febr. 1964 Jannie Martha Klip, geb. Spijk 9 okt. 1942.
Uit dit huwelijk:
1. Paul Heine, volgt XIap.
2. Janna Jacoba Greta Gelderloos, geb. Bierum 13 mei 1967, tr. Lemmer 13 mei 1994 (door echtsch. ontbonden 21 juni 2004) Jacob Vlaming, geb. Luttelgeest 21 juni 1956.
3. Jacco Jurrien, volgt XIaq.

XIap. Paul Heine Gelderloos, geb. Bierum 6 mei 1965, tr. Wageningen 8 aug. 1994 Danielle Maria Franciska Josephina Kerckhoffs, geb. Heerlen 25 okt. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Marije Jorien Gelderloos, geb. Gouda 26 maart 1997.
2. Joris Sef Jens Gelderloos, geb. Gouda 11 febr. 2004.

XIaq. Jacco Jurrien Gelderloos, geb. Meppel 22 juli 1974, tr. Liviona (MI) 14 aug. 1998 Stephanie Ann Irvin, geb. Detroit (MI) 12 febr. 1971.
Uit dit huwelijk:
1. Arianna Angellynn Gelderloos (adoptiefdochter), geb. Detroit (MI) 14 mei 1995.
2. Sofie Magdalena Martha Gelderloos, geb. Superior Township (MI) 12 juni 2001.

Xac. Pouwel Breunis Gelderloos, geb. Bierum 6 juni 1945, tr. Bierum 11 okt. 1968 Trijntje Westerhuis, geb. Groningen 8 maart 1948.
Uit dit huwelijk:
1. Ingrid Gelderloos, geb. Dalerpeel 14 jan. 1971.
2. Marloes Lucia Gelderloos, geb. Valdiva (Chili) 17 maart 1978, tr. 9 jan. 2006 Erik Staal, geb. Coevorden 29 april 1974.

Xad. Rudolf Harry Gelderloos, geb. Bierum 14 juni 1948, tr. Hoogeveen 29 aug. 1972 (echtsch. ingeschr. 8 febr. 1985) Jantina Kleine, geb. Oosterhesselen 15 nov. 1953.
Uit dit huwelijk:
Petra Jacobien Gelderloos, geb. Hoogeveen 18 nov. 1979.

VIII-l. Geert Gelderloos, geb. Siddeburen 24 april 1875, Schoenmaker, † Termunten 19 okt. 1959, tr. 1e Grijpskerk 1 juli 1903 Geertruida van der Weide, geb. Pieterzijl 29 maart 1880, † Wagenborgen 27 febr. 1916, dr. van Jan en Heilina Frik; tr. 2e Bierum 2 okt. 1919 Geertje Dijkema, geb. Spijk 2 mei 1875, † Wagenborgen 13 jan. 1948, dr. van Klaas en Hendrika Damhoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tammechien Gelderloos, geb. Wagenborgen 30 mei 1904, † Slochteren 8 juni 1951, tr. Termunten 31 aug. 1927 Harmannus Wildeman, geb. Schildwolde 30 juni 1900, † 15 sept. 1980.
2. Jan, volgt IXo.
3. Levenloos kind, geb. Wagenborgen 29 april 1906.
4. Heilina Gelderloos, geb. Wagenborgen 16 febr. 1908, † Canada 1959, tr. Groningen 4 juli 1929 Harm Roelf Jansen, geb. Groningen 16 okt. 1901, † Canada.
5. Pouwel Hendrik, volgt IXp.
6. Jacob Gelderloos, geb. Wagenborgen 22 juli 1911, † ald. 10 sept. 1911.
7. Jacob Gelderloos, geb. Wagenborgen 23 juni 1912, † Bergwijn 1 sept. 1912.
8. Levenloos kind, geb. Wagenborgen 23 juni 1912.

IXo. Jan Gelderloos, geb. Wagenborgen 21 mei 1905, Tuinman, † Wagenborgen 5 okt. 1972, tr. Nieuwolda 23 nov. 1933 Menje Uil, geb. Nieuwolda 29 juni 1904, † Wagenborgen 22 juni 1970, dr. van Tammo en Elisabeth Flap.
Uit dit huwelijk:
1. Geert, volgt Xae.
2. Tammo, volgt Xaf.
3. Hinderikus, volgt Xag.

Xae. Geert Gelderloos, geb. Wagenborgen 22 dec. 1934, tr. Wildervank 24 dec. 1957 Rendelina Catharina Klein, geb. Wildervank 4 april 1930.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Geert, volgt XIar.
2. Roelfina Gelderloos, geb. Hardinxveld 17 aug. 1961, tr. Zuidlaren 29 sept. 1989 Jaap Sipkes, geb. Groningen 16 juni 1962.

XIar. Jan Geert Gelderloos, geb. Hardinxveld 26 sept. 1959, tr. 10 aug. 1984 Aukina Heukers, geb. Ommelanderwijk 21 mei 1959.
Uit dit huwelijk:
1. Geert Jan, volgt XIIi.
2. Marcel Gelderloos, geb. Veendam 23 febr. 1990.
3. Erwin Gelderloos, geb. Veendam 1 jan. 1994.

XIIi. Geert Jan Gelderloos, geb. Stadskanaal 10 okt. 1987, Electricien.
Uit zijn relatie met Angelique:
Nick Gelderloos, geb. Veendam 17 juni 2010.

Xaf. Tammo Gelderloos, geb. Groningen 18 jan. 1939, tr. Slochteren 4 dec. 1964 Cornelia Bos, geb. Overschild 30 nov. 1941.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Jakob, volgt XIas.
2. Jakob Jan, volgt XIat.
3. Menje Cornelia Gelderloos, geb. Delfzijl 13 juli 1970.

XIas. Jan Jakob Gelderloos, geb. Delfzijl 30 okt. 1965, tr. 2 juli 1993 Menna Oostland, geb. Nieuw Scheemda 18 dec. 1962.
Uit dit huwelijk:
1. Cor Gelderloos, geb. Delfzijl 5 april 1994.
2. Renee Gelderloos, geb. Delfzijl 30 nov. 1995.

XIat. Jakob Jan Gelderloos, geb. Delfzijl 20 juni 1967, tr. Delfzijl 18 juni 2000 Jesrie Koerts, geb. Delfzijl 16 juni 1971.
Uit dit huwelijk:
Enil Jakob Gelderloos, geb. Wagenborgen 12 april 2002.

Xag. Hinderikus Gelderloos, geb. Wagenborgen 8 mei 1946, tr. Wagenborgen 26 okt. 1967 Geertje Zijlstra, geb. Tjerkgaast 17 maart 1947.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanette Simone Gelderloos, geb. Sneek 13 maart 1968.
2. Yvonne Monique Gelderloos, geb. Amsterdam 4 juni 1970.
3. Marianne DaniŽlle Gelderloos, geb. Amsterdam 19 mei 1973.

IXp. Pouwel Hendrik Gelderloos, geb. Wagenborgen 8 mei 1910, † Winsum 19 dec. 1995, begr. Groningen 23 dec. 1995, tr. Ten Boer 7 maart 1929 Geertje Lode, geb. Ten Boer 9 nov. 1909, † Winsum 10 okt. 1999.
Uit dit huwelijk:
Geert Jan Gelderloos, geb. Woltersum 16 juni 1929, tr. Deneke de Jong, geb. 29 febr. 1932, † Burlington (Canada) 19 dec. 2012.

VIIIm. Heiko Gelderloos, geb. Siddeburen 14 mei 1879, Boerenknecht, † Berwyn Cook (Ill) maart 1966, tr. Loppersum 21 mei 1902 Caterina Klompien, geb. Stedum 1875, † 1958, dr. van Cornelis en Etje Groenendaal.
Uit dit huwelijk:
1. Tammechien Gelderloos, geb. Wirdum 9 maart 1903, † Grand Rapids (MI) 13 maart 1989, tr. 21 okt. 1949 Cornelius Jaarsma, geb. Sint Jacobieparochie 6 mei 1897, Professor aan het Calvin College., † Grand Rapids (MI) mei 1966.
2. Cornelis Gelderloos, geb. Wirdum 4 maart 1904, † Long Lake (Ill.) 2 sept. 1929.
3. Pouwel Gelderloos, geb. Wirdum 30 april 1905, † ald. 10 maart 1906.
4. Etje Gelderloos, geb. Chicago 22 okt. 1906, † ald. 11 aug. 1988, tr. 22 sept. 1926 Martin Dijkema, geb. Chicago 1902, † 23 juli 1989.
5. Johanna Gelderloos, geb. Chicago 1908, † ald. 1913.
6. Paul, volgt IXq.
7. Jakob, volgt IXr.
8. Johanna Gelderloos, geb. Chicago 28 juli 1917, † ald. 16 okt. 2002, tr. 30 juni 1945 Martin La Maire, geb. Grand Haven 25 mei 1920.
9. Gertrude Gelderloos, geb. Chicago 1919, † 1919.

IXq. Paul Gelderloos, geb. Chicago 30 juni 1910, † Maywood (Ill.) 24 okt. 1986, tr. 1e 20 aug. 1936 Theresa Brouwer, geb. Chicago 1914, † Wheeling (Ill) 9 juni 1951; tr. 2e 23 nov. 1953 Marjorie de Jong, geb. Rippon (Cal.) 1928.
Uit het eerste huwelijk:
1. Paul Wayne, volgt Xah.
2. Clyde Alvin, volgt Xai.
3. Ronald Lee Gelderloos, geb. 1943, † Wheeling 9 juni 1951.
Uit het tweede huwelijk:
4. John Lee, volgt Xaj.

Xah. Paul Wayne Gelderloos, geb. Chicago 1939, † ald. 27 okt. 2009, tr. 26 mei 1962 Sharon Lynn Sianta, geb. Chicago 1940.
Uit dit huwelijk:
1. Paul Michael Gelderloos, geb. Chicago 1970, tr. 1e 17 mei 1997 Suzanne Nicole Watkins, geb. Toledo 1972; tr. 2e Las Vegas 29 okt. 2001 Dawn Harris Barlow.
2. Amy Lynne Gelderloos, geb. Chicago 9 juli 1974, tr. 6 juni 1998 James Robert O’Toole, geb. Indianapolis 1974.

Xai. Clyde Alvin Gelderloos, geb. Chicago 7 mei 1940, tr. Chicago 12 nov. 1966 Nancy Lee Wrobblewski, geb. Chicago 14 dec. 1946.
Uit dit huwelijk:
1. Kenneth Wayne, volgt XIau.
2. Chad Allan Gelderloos, geb. Rochelle (Ill.) 24 juni 1971.
3. Kristi Terese Gelderloos, geb. Rochelle (Ill.) 10 juni 1973, tr. 14 jan. 1995 (echtsch. ingeschr. 2006) Richard I. Zimmermann.

XIau. Kenneth Wayne Gelderloos, geb. Rochelle (Ill.) 16 okt. 1969, tr. Tammy.
Uit dit huwelijk:
Salina Shirey Gelderloos.

Xaj. John Lee Gelderloos, geb. Oak Park 2 sept. 1954, tr. Chicago 24 juli 1982 Patricia Jean Voss, geb. Chicago 1961.
Uit dit huwelijk:
John Lee Gelderloos, geb. Grand Rapids (MI) 1982.

IXr. Jakob Gelderloos, geb. Chicago 6 maart 1912, † Berwyn (Ill.) 22 april 1993, tr. Chicago 22 mei 1936 Maria Dekker, geb. Chicago 1912.
Uit dit huwelijk:
Donna Marie Gelderloos, geb. Chicago 29 dec. 1948, tr. 21 juni 1968 Charles L. Erdman, geb. Chicago 25 febr. 1948.

VIIj. Geert Gelderloos, geb. Schildwolde 27 april 1850, Landbouwer te Schildwolde, † Haren 3 okt. 1935, tr. 27 maart 1875 Fokkien Snijder, geb. Siddeburen 29 sept. 1849, † Schildwolde 13 aug. 1921.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Gelderloos, geb. 6 dec. 1877, † Schildwolde 30 aug. 1908.
2. Wijpke Gelderloos, geb. 8 febr. 1881, † Haren 4 maart 1955, begr. Haren (Eshof, deel 1), tr. Slochteren 21 mei 1912 Wildrik Jan Bos, geb. Holwierde 12 april 1885, † Buchenwald 17 maart 1945.

Vd. Klaas Hendriks Gelderloos, geb. Schildwolde 27 mei 1761, † Woltersum 26 febr. 1841, tr. 1789 Trijntje Eisses (Eijses), geb. Woltersum 13 april 1766, † ald. 5 jan. 1816, dr. van Eisse Hendriks (Gelderloos) en Itje Jans.
Uit dit huwelijk:
Itje Klaasens Gelderloos, geb. Woltersum 23 mei 1790, † ald. 3 aug. 1829, tr. Middelstum 29 april 1810 Jan Jeremias Meijer, geb. Middelstum 3 aug. 1783, Dagloner, † Woltersum 27 mei 1845.

Ve. Cornelis Hendriks Gelderloos, geb. Woltersum 22 jan. 1766, † Slochteren 29 maart 1813, tr. 13 okt. 1790 Grietje Geerts Schut, geb. Sappemeer 1767, † Slochteren 24 mei 1860.
Uit dit huwelijk:
1. Remke Cornelis Gelderloos, ged. Slochteren 16 jan. 1791, Scheepstimmerman, † 9 mei 1824, tr. Slochteren 26 juni 1813 Hendrik Jans Mulder, geb. 1774, Arbeider, † Farnsum 16 juni 1817.
2. Aafke Cornelis Gelderloos, ged. Slochteren 14 april 1793, † Hellum 25 juli 1825, tr. Geert Jans van Kampen.
3. Geertje Cornelis Gelderloos, ged. Kolham 4 dec. 1796, † ald. 5 maart 1873.
4. Hendrik Cornelis, volgt VIi.

VIi. Hendrik Cornelis Gelderloos, ged. Slochteren 19 febr. 1804, † Wittewierum (Ten Post) 2 febr. 1840, tr. 29 jan. 1831 Jantje Nannes (Nanninga) Winkel, geb. Schildwolde 27 jan. 1807, † Bedum 18 aug. 1875.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Gelderloos, geb. Loppersum 7 mei 1832, † Stedum 25 juni 1909, tr. Jan van der Leest, geb. Stedum 27 okt. 1827, † ald. 8 jan. 1875.
2. Nanne Hendriks Gelderloos, geb. Loppersum 26 okt. 1833, Boerenknecht, † 6 nov. 1864.
3. Sietske Hendriks Gelderloos, geb. Loppersum 27 jan. 1836, † Kalamazoo (MI), tr. 7 april 1861 Willem Freerks Ritzema, geb. Ten Boer 3 okt. 1835, † Kalamazoo (MI).

IVb. Aafke Cornelis, ged. Woltersum 29 okt. 1719, tr. 1e Woltersum 30 nov. 1738 Hendrik Timens, † 1 april 1742; tr. 2e Woltersum 29 maart 1744 Jan Peters.
Uit het eerste huwelijk:
Timen Hendriks, ged. 10 maart 1741, begr. 19 maart 1762.

IVc. Pouwel Cornelis Pouwels, geb. Woltersum 13 okt. 1724, tr. Woltersum 16 april 1747 Liefke Klaassens.
Uit dit huwelijk:
1. Willemtje Pouwels, geb. Woltersum 27 april 1748.
2. Klaas Pouwels, geb. Woltersum 26 april 1750.
3. Grietje Pouwels, geb. Woltersum 25 maart 1752, † ald. 7 juli 1753.
4. Grietje Pouwels, geb. Woltersum 30 juli 1754.
5. Aaltje Pouwels, geb. Woltersum 14 okt. 1756.
6. Trijntje Pouwels, geb. Woltersum 14 jan. 1759.
7. Cornelis Pouwels, geb. Woltersum 29 jan. 1761.
8. Aafke Pouwels, geb. Woltersum 9 okt. 1762.
9. Hindrikje Pouwels, geb. Woltersum 21 okt. 1764.
10. Albertje Pouwels, geb. Woltersum 29 mei 1766.
11. Hindrikje Pouwels, geb. Woltersum 7 aug. 1768.


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 8 okt. 2014 16:15
Bestand D:\Data\Bestanden Gebruikers\Poul\Genealogie\Aldfaer\VeiligheidskopieŽn\Familie Gelderloos_201212221721